Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2714 Издаване на удостоверение за завръщане в Република България на чужденец

   Удостоверението се издава от дипломатическите и консулските представителства на Република България на определена категория пребиваващи в Република България чужденци, които са изгубили в чужбина българския си личен документ.
 • На основание на:
  • Закон за българските лични документи - чл. 59, ал. 6
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • 5 работни дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Ограничения и условности:
  • Удостоверението за завръщане в Република България на чужденец се издава от дипломатическите и консулските представителства на лице без гражданство или на чужденец с предоставена закрила в Република България, който е изгубил в чужбина българския си личен документ /карта на чужденец с хуманитарен статут; временна карта на чужденец; удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут; удостоверение за пътуване зад граница на лице без гражданство/.

   Удостоверението за завръщане на чужденец може да се издава и на членове на семейството на чужденец с предоставена международна закрила, за които е разрешено събиране на семейство на територията на Република България, а също така и на основание акт на Министерския съвет в изпълнение на ангажименти по презаселване и релокация, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, когато не притежава валидни национални документи за пътуване.

Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Консулски отношения"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Слатина, улица "Александър Жендов" № 2, п.к. 1113
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 971-70-89
Адрес на електронна поща: Consular@mfa.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време в дирекцията е от 9:00 до 17:30 ч. с 30 минутна почивка между 12:00 и 14:00 ч. Работното време на задгранични представителства може да намерите на отделните сайтове на задграничните представителства, които са поместени на сайта https://www.mfa.bg в подрубрика "Дипломатически представителства".
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане