Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

   Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 148, ал. 2, във връзка с; чл. 147, ал. 1; чл. 153
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Главен архитект
  • Срок за предоставяне:
   • 14 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • -
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция Финансово счетоводни и правни дейности, административно обслужване и главен счетоводител
  Адрес: обл. Враца, общ. Борован, с. Борован, Борован, п.к. 3240
  Код за междуселищно избиране: 09147
  Телефон за връзка: 9381
  Адрес на електронна поща: ob.borovan@borovan.egov.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, ОТ 12,00 ДО 13,00
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане