Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2713 Съдействие за издаване на свидетелство за съдимост на български граждани

   Предоставяне на възможност на българските граждани, пребиваващи зад граница, да подават заявления за издаване на свидетелства за съдимост и да получават готовите такива чрез дипломатическите и консулски представителства на Република България в държавата на тяхното пребиваване
 • На основание на:
  • Наредба № 8/26.02.2008 год. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост - чл. 33, ал. 2, т. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • 6 месеца
 • Ограничения и условности:
  • Свидетелство за съдимост може да бъде издадено на български гражданин или гражданин на друга държава, живял в Република България.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Консулски отношения"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Слатина, улица "Александър Жендов" № 2, п.к. 1113
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 948-23-65
Адрес на електронна поща: Consular@mfa.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време в дирекцията е от 9:00 до 17:30 ч. с 30 минутна почивка между 12:00 и 14:00 ч. Работното време на задгранични представителства може да намерите на отделните сайтове на задграничните представителства, които са поместени на сайта https://www.mfa.bg в подрубрика "Дипломатически представителства".
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане