Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

   Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 63, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 30 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "ФСД и административно обслужване"
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Белово, гр. Белово, ул. ОРФЕЙ 4А, п.к. 4470
Код за междуселищно избиране: 03581
Телефон за връзка: 0884549988
Факс: 035812770
Адрес на електронна поща: nenka2002@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, 12.00 до 12.30 - обедна почивка
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане