Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2689 Приемане на електронно уведомление за прехвърляне на собственост върху акцизна стока, вложена в данъчен склад на нов вложител (по електронен път с квалифициран електронен подпис)

   Лицето вложител е длъжно да уведоми лицензирания складодържател и Националната агенция за приходите, в 3-дневен срок, преди прехвърляне на собствеността на акцизната стока на новото лице вложител.
 • На основание на:
  • Закон за акцизите и данъчните складове - чл. 47а
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • орган по приходите
 • Срок за предоставяне:
  • В момента на заявяване
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • издава се електронно потвърждение, че подадените данни от задължените лица са приети или отказани към датата на подаване.
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Прекия ръководител на органа по приходите, предоставил услугата
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • не подлежи на обжалване
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  •  не подлежи на обжалване

    

 • Ограничения и условности:
  • Услугата е първична.

   Ползването на услугата с квалифициран електронен подпис (КЕП) изисква потребителят да:

   -           разполага с КЕП на физическо лице или КЕП на физическо лице, асоциирано с юридическо, като в него освен информация за физическото лице (автор) се съдържа информация и за юридическото лице (титуляр), издаден от доставчик на удостоверителни услуги;

   -           се е автентикирал (логнал) в електронния портал на НАП с КЕП;

   -           е получил достъп до съответната услуга, съгласно Правилата за ползване на електронните административни услуги на Националната агенция за приходите с КЕП.

   Ниво на осигуреност при ползване на КЕП  „високо“.

    

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Контрол"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. “Княз Дондуков” № 52, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 0700 18 700
Факс: (02) 9859 3099
Адрес на електронна поща: infocenter@nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Ненормирано работно време
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане