Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2672 Приемане на уведомление за поемане или снемане от охрана на обект при извършване на частна охранителна дейност

   Лицензираните лица са задължени да уведомят лицензиращия орган за всеки обект, за който е сключен или прекратен договор за охрана.
 • На основание на:
  • Закон за частната охранителна дейност - чл. 52, ал. 3; чл. 52, ал. 4; чл. 52, ал. 5
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Директор на Главна дирекция "Национална полиция"
 • Срок за предоставяне:
  • Услугата не завършва с издаване на документ от страна на администрацията
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на вътрешните работи
 • Ограничения и условности:
  • Лицензираните за извършване на частна охранителна дейност лица са задължени:

   • в 14-дневен срок от подписване на договор за сигнално-охранителна дейност да уведомят за този факт директора на Главна дирекция "Национална полиция" и областната дирекция на МВР чрез началника на районното управление в областната дирекция на МВР, на чиято територия се осъществява дейността.
   • в деня на фактическото поемане на обект по самоохрана да уведомят за този факт директора на Главна дирекция "Национална полиция" и областната дирекция на МВР чрез началника на районното управление в областната дирекция на МВР, на чиято територия се осъществява дейността.
   • в 7-дневен срок от сключването, но не по-късно от 48 часа преди първото действие по изпълнение на договор за охрана (с изключение на договор за сигнално-охранителна дейност) да уведомят за този факт директора на Главна дирекция "Национална полиция" и областната дирекция на МВР чрез началника на районното управление в областната дирекция на МВР, на чиято територия се осъществява дейността.

   В същите срокове лицензираните лица са длъжни да уведомят директора на Главна дирекция "Национална полиция" и областната дирекция на МВР чрез началника на районното управление в областната дирекция на МВР, на чиято територия се осъществява дейността, за снемане на охраната.

    

    

   ПРИ ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ:

   "СРЕДСТВОТО ЗА ЕЛЕКТРОННА ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ЧРЕЗ КОЕТО СЕ ЗАЯВЯВАТ ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В ПОРТАЛ НА МВР Е КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС, ИЗДАДЕН ОТ ЛИЦЕНЗИРАН ОТ КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ДОСТАВЧИК НА УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ".

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Главна дирекция "Национална полиция"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Младост, бул. Александър Малинов №1, п.к. 1715
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)982 28860
Адрес на електронна поща: gdnp@mvr.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане