Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2045 Издаване на разрешително за достъп до горски територии

   Издаване на разрешително за достъп до горски територии
 • На основание на:
  • Закон за горите - чл. 148, ал. 2; чл. 148, ал. 4
  • Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии - чл. 23
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • отдел Гори
 • Срок за предоставяне:
  • 7 дневен
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Териториално устройство, общинска собственост, социални и инвестиционни дейности"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Белица, гр. Белица, ул.Георги Андрейчин 15, п.к. 2780
Код за междуселищно избиране: 07444
Телефон за връзка: (07444)2323
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, почивка от 12.30 до 13.00 ч.
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане