Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2363 Извършване на сертификация на сравнителни материали

   Услугата се предоставя за осигуряване на проследимост на измерванията в страната.
 • На основание на:
  • Закон за измерванията - чл. 22, ал. 6
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • Съгласно договореността с клиента
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Правно-административни дейности и човешки ресурси"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, Бул. "Г. М. Димитров" 52 Б
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8700146
Работно време: Гъвкаво работно време, от 07:30 до 18:30, С обедна почивка от тридесет минути между 12:00 ч. и 13:00 ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане