Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

   Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти
 • На основание на:
  • Закон за кадастъра и имотния регистър - §. 4, във връзка с; чл. 27, ал. 1, т. 1; §. 1, т. 10
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Звено "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. Кюстендил, общ. Дупница, гр. Дупница,
Код за междуселищно избиране: 0701
Телефон за връзка: 59268, 59215
Факс: 59287
Адрес на електронна поща: admin_dupnitsa@dupnitsa.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 07:30 до 17:30, Гъвкаво работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане