Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2047 Категоризация на места за настаняване

   Определяне категорията на местата за настаняване от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на Общинска експертна комисия по категоризация на туристически обекти (ОЕККТО)
 • На основание на:
  • Закон за туризма - чл. 128, ал. 1, т. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • Разглеждане на постъпилото заявление от Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти – 14 дни от постъпването му
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Ограничения и условности:
  • Услугата се предоставя от ОП "Туризъм"
   Адрес: ул. „Оборище” № 44, ет. 3
   Интернет страница: http://info-sofia.bg/

   Разглеждане на постъпилото заявление от Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти – 14 дни от постъпването му;
   При констатиране на нередовности в представените документи – 14 дни за отстраняването им от уведомяването, с възможност за удължаване на срока след писмено обосновано искане от заявителя с не повече от 30 дни;
   Категоризиране на местата за настаняване – 3 месеца от датата на заповедта за издаване на временно удостоверение.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Направление "Общинска администрация"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Московска" №33
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9377303
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 12.00 до 12.30.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане