Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

   Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи
 • На основание на:
  • Семеен кодекс - чл. 19, ал. 2; чл. 19, ал. 3
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 2
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • НОРМАТИВНА УРЕДБА: 

    

   Чл. 19, ал. 2 и ал.3 от Семеен кодекс.
    

    

   ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

   Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.
   Устно в Центъра за административно обслужване.
   Чрез единен портал за електронни административни услуги на Държавна агенция по „Електронно управление“, с КЕП, на адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/corrections-and-endorsements/5fb527b0-e189-44c3-ba6e-520176ffe02c.

    

    

   Заявление по образец и:
   Документ за промяна на режима.
    

    

   С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА СЕ СНАБДИТЕ КАКТО СЛЕДВА:

    

   Нотариус.

    

    

    ВИЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИТЕ ЗА ТАЗИ УСЛУГА:
   Не се заплаща

 • Ограничения и условности:
  • НИЕ ЩЕ ОТРАЗИМ ИЗБОРА ИЛИ ПРОМЯНАТА НА РЕЖИМА НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ В СРОК:

   До 2 дни.
    

    

    

   АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ВИ БЪДЕ ОТРАЗЕНА ПРОМЯНАТА, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.

    

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно правно обслужване на населението"
Адрес: обл. Видин, общ. Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. Княз Борис І №6, п.к. 3900
Код за междуселищно избиране: 0936
Телефон за връзка: 0877875978
Адрес на електронна поща: info@belogradchik.egov.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:00, Гъвкаво работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане