Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1197 Издаване на свидетелство за съответствие на интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност

   Задължението на всяко лице да регистрира и отчита извършените от него продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо дали е поискан друг данъчен документ.
 • На основание на:
  • Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Загл. изм. – ДВ, бр. 80 от 2018 г.) - чл. 54
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • Срок за извършване на изпитването: съгласува се със заявителя, но е не по-дълъг от 60 дни от датата на предоставяне на образеца от типа ФУ и необходимите документи
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Правно-административни дейности и човешки ресурси"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, Бул. "Г. М. Димитров" 52 Б
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8700146
Работно време: Гъвкаво работно време, от 07:30 до 18:30, С обедна почивка от тридесет минути между 12:00 ч. и 13:00 ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане