Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2450 Издаване на удостоверение за регистрация на производствена марка

   Регионалната дирекция по горите издава удостоверение,в което се посочва серията и поредния номер за изработка на производствена марка и води единен регистър на производствените марки.
 • Лицензиране
  • Стопанска дейност:
   • Горско стопанство
  • На основание на:
   • Закона за горите - чл. 210, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Директор
  • Срок за предоставяне:
   • 30 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Горско стопанство"
  Адрес: обл. Монтана, общ. Берковица, гр. Берковица, ул. "Митрополит Кирил" № 13, п.к. 3500
  Код за междуселищно избиране: 0953
  Телефон за връзка: (0953)80300
  Факс: (0953)80301
  Адрес на електронна поща: rugberkovitca@iag.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Обедна почивка от 12:30 до 13:00 часа.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Дирекция "Административно-правна и финансово ресурсна"
  Адрес: обл. Монтана, общ. Берковица, гр. Берковица, ул. "Митрополит Кирил" № 13, п.к. 3500
  Код за междуселищно избиране: 0953
  Телефон за връзка: (0953)80300
  Факс: (0953)80301
  Адрес на електронна поща: rugberkovitca@iag.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Обедна почивка от 12:30 до 13:00 часа.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане