Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

   Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
 • На основание на:
  • Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 40, ал. 1
  • Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 1 ден
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правно и информационно обслужване"
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Раднево, гр. Раднево, гр.Раднево ул.Митьо Станев 1, п.к. 6260
Код за междуселищно избиране: 0417
Телефон за връзка: (0417)81 207
Адрес на електронна поща: obshtina@radnevo.net
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, 8.00 ч. до 12.00 ч. 12.00 ч. до 13.00 ч почивка 13.00 ч. до 17.00 ч
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Раднево, гр. Раднево, ул. "Митьо Станев" №1, п.к. 6260
Код за междуселищно избиране: 0417
Телефон за връзка: (0417)81204
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, обедна почивка от 12:00 ч. до 13:00 ч.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане