Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2470 Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове

   При настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, се приемат и обработват документи за нейното отразяване.
 • На основание на:
  • Закон за местното самоуправление и местната администрация - чл. 21
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 14-дена
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • няма
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Инвестиции, благоустройство и контрол върху територията"
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Велинград, гр. Велинград, бул.Хан Аспарух 35, п.к. 4600
Код за междуселищно избиране: 0359
Телефон за връзка: (0359)0359 5-20-25
Факс: (0359)54341
Адрес на електронна поща: obshtina@velingrad.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, от понеделник до петък
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане