Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

   Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 148, ал. 2, във връзка с; чл. 147, ал. 1; чл. 153
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Главен архитект на район
  • Срок за предоставяне:
   • 7 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • до 3 години от влизането му в сила да е започнало строителството, и до 5 години да е завършен грубия строеж, включително покривите на сградите
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • РДНСК
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • РДНСК
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел "Устройство на територията"
  Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, ж.к."Вл.Варненчик" бл.302, вх.17, п.к. 9023
  Код за междуселищно избиране: 052
  Телефон за връзка: (052)820856
  Адрес на електронна поща: vladislavovo@varna.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Обедна почивка: 12:30-13:00. Цената на телефонното обаждане е според избрания тарифен план.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане