Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

   Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 148, ал. 2, във връзка с; чл. 147, ал. 1; чл. 153
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Срок за предоставяне:
   • 14 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  Административни звена
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел "Център за услуги и информация на граждани"
  Адрес: обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана, ул. Извора № 1, п.к. 3400
  Код за междуселищно избиране: 096
  Телефон за връзка: (096)394220
  Адрес на електронна поща: cuig@montana.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:30, Работното време е без прекъсване за почивки и продължава извън крайния час за обслужване на последния клиент.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Заплащане