Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1828 Заверяване на оценки на земеделски земи, извършени по реда на Наредбата за реда за определяне на цени на земеделски земи

   Заверяване на оценки на земеделски земи, извършени по реда на Наредбата за реда за определяне на цени на земеделски земи
 • На основание на:
  • Тарифа за таксите събирани от органите по поземлена собственост - чл. 5, ал. 1, т. 12
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • началник на общинска служба по земеделие
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Директор
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Министър на земеделието
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Общинска служба "Земеделие" - Велико Търново
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, Площад център №2, п.к. 5000
Код за междуселищно избиране: 062
Телефон за връзка: 633881
Адрес на електронна поща: pk_vt@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:30, Работното време на служителите в Общинска служба по земеделие - Велико Търново е осем часа при пет дневна работна седмица с непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Общинска служба "Земеделие" - Горна Оряховица
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. "Геогри Измерлиев" №5, п.к. 5100
Код за междуселищно избиране: 0618
Телефон за връзка: 60715
Адрес на електронна поща: pozkgo@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:30, Работното време на служителите в Общинска служба по земеделие - Горна Оряховица е осем часа при пет дневна работна седмица с непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Общинска служба "Земеделие" - Елена
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, ул. "Иларион Макариополски" №24, п.к. 5070
Код за междуселищно избиране: 06151
Телефон за връзка: 6443
Адрес на електронна поща: oszg_elena@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:30, Работното време на служителите в Общинска служба по земеделие - Елена е осем часа при пет дневна работна седмица с непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Общинска служба "Земеделие" - Златарица
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Златарица, гр. Златарица, ул. "Стоян Попстоянов" №16, п.к. 5090
Код за междуселищно избиране: 06153
Телефон за връзка: 5594
Адрес на електронна поща: oszg_zlt@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:30, Работното време на служителите в Общинска служба по земеделие - Златарица е осем часа при пет дневна работна седмица с непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Общинска служба "Земеделие" - Лясковец
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Лясковец, гр. Лясковец, ул. "Младост" №2, етаж 2, п.к. 5140
Код за междуселищно избиране: 0619
Телефон за връзка: 23375
Адрес на електронна поща: oszglqs@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:30, Работното време на служителите в Общинска служба по земеделие - Лясковец е осем часа при пет дневна работна седмица с непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Общинска служба "Земеделие" - Павликени
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Павликени, гр. Павликени, ул."Асен Златарев" №5, етаж 1, п.к. 5200
Код за междуселищно избиране: 0610
Телефон за връзка: 52882
Адрес на електронна поща: oszg_pavlikeni@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:30, Работното време на служителите в Общинска служба по земеделие - Павликени е осем часа при пет дневна работна седмица с непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Общинска служба "Земеделие" - Полски Тръмбеш
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Полски Тръмбеш, гр. Полски Тръмбеш, ул. "Търговска" №51, п.к. 5180
Код за междуселищно избиране: 06141
Телефон за връзка: 5081
Адрес на електронна поща: pt_oszg@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:30, Работното време на служителите в Общинска служба по земеделие - Полски Тръмбеш е осем часа при пет дневна работна седмица с непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Общинска служба "Земеделие" - Свищов
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, ул. "Тодор Миланович" №2, п.к. 5250
Код за междуселищно избиране: 0631
Телефон за връзка: 60739
Адрес на електронна поща: oszg.svi@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:30, Работното време на служителите в Общинска служба по земеделие - Свищов е осем часа при пет дневна работна седмица с непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Общинска служба "Земеделие" - Стражица
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица, ул. "Михайл Друмев" №10, п.к. 5150
Код за междуселищно избиране: 06161
Телефон за връзка: 2587
Адрес на електронна поща: oszg_strajica@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:30, Работното време на служителите в Общинска служба по земеделие - Свищов е осем часа при пет дневна работна седмица с непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Общинска служба "Земеделие" - Сухиндол
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Сухиндол, гр. Сухиндол, ул. "Росица" №115, етаж 2, п.к. 5240
Код за междуселищно избиране: 06136
Телефон за връзка: 3029
Адрес на електронна поща: oszg_suhindol@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 07:30 до 17:30, Работното време на служителите в Общинска служба по земеделие - Сухиндол е осем часа при пет дневна работна седмица с непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане