Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1994 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

   Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган
 • На основание на:
  • Граждански процесуален кодекс - чл. 621
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 14
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочно
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

    

   Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.
   Устно в Центъра за административно обслужване.

    

   НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Заявление по образец и:

    
   Препис от съдебно решение или от съответния акт, заверен по надлежен ред от чуждестранния орган, който го е издал.
   Удостоверение, че решението е влязло в сила от съответния съд, който го е постановил.
   Нотариално заверена декларация по чл.117, т.3 и т.4 от КМЧП.
   Нотариално заверено пълномощно /ако заявлението се внася от упълномощено лице/.
   Декларация по чл. 117, т. 3 и 4 от Кодекса на международночастно право.
   Забележка: Чуждестранните документи следва да бъдат легализирани и преведени на български език.

    

   С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА СЕ СНАБДИТЕ КАКТО СЛЕДВА:

    

   Заявителя.                 
   Заявителя.
   Нотариус.
   Нотариус.
   Заявителя.

 • Ограничения и условности:
  • ВИЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИТЕ:

   НЕ СЕ ЗАПЛАЩА ТАКСА
    

    

   НИЕ ЩЕ ВИ ПРИЗНАЕМ РЕШЕНИЕТО ИЛИ НЯМА ДА ГО ПРИЗНАЕМ В СРОК ОТ:

    

   7 дни.
    

    

   АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ РЕШЕНИЕ, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.   

    

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Териториално селищно устройство, управление на общинска собственост"
Адрес: обл. Видин, общ. Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. "Княз Борис І" №6, п.к. 3900
Код за междуселищно избиране: 0936
Телефон за връзка: 0877881302
Факс: 0936/53017
Адрес на електронна поща: tsu@belogradchik.egov.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Пълно работно време Обедна почивка от 12.00ч. до 13.00ч
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане