Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1164 Издаване на удостоверение за идентичност на имот

   Издаване на удостоверение за идентичност на имот
 • На основание на:
  • Тарифа за таксите събирани от органите по поземлена собственост - чл. 5, ал. 1, т. 14
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • началник на общинска служба по земеделие
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Безсрочен
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Директор
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Министър на земеделието и храните
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Общинска служба "Земеделие" - Велико Търново
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, Площад център №2, п.к. 5000
Код за междуселищно избиране: 062
Телефон за връзка: 633881
Адрес на електронна поща: pk_vt@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:30, Работното време на служителите в Общинска служба по земеделие - Велико Търново е осем часа при пет дневна работна седмица с непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Общинска служба "Земеделие" - Горна Оряховица
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. "Геогри Измерлиев" №5, п.к. 5100
Код за междуселищно избиране: 0618
Телефон за връзка: 60715
Адрес на електронна поща: pozkgo@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:30, Работното време на служителите в Общинска служба по земеделие - Горна Оряховица е осем часа при пет дневна работна седмица с непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Общинска служба "Земеделие" - Елена
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, ул. "Иларион Макариополски" №24, п.к. 5070
Код за междуселищно избиране: 06151
Телефон за връзка: 6443
Адрес на електронна поща: oszg_elena@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:30, Работното време на служителите в Общинска служба по земеделие - Елена е осем часа при пет дневна работна седмица с непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Общинска служба "Земеделие" - Златарица
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Златарица, гр. Златарица, ул. "Стоян Попстоянов" №16, п.к. 5090
Код за междуселищно избиране: 06153
Телефон за връзка: 5594
Адрес на електронна поща: oszg_zlt@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:30, Работното време на служителите в Общинска служба по земеделие - Златарица е осем часа при пет дневна работна седмица с непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Общинска служба "Земеделие" - Лясковец
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Лясковец, гр. Лясковец, ул. "Младост" №2, етаж 2, п.к. 5140
Код за междуселищно избиране: 0619
Телефон за връзка: 23375
Адрес на електронна поща: oszglqs@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:30, Работното време на служителите в Общинска служба по земеделие - Лясковец е осем часа при пет дневна работна седмица с непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Общинска служба "Земеделие" - Павликени
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Павликени, гр. Павликени, ул."Асен Златарев" №5, етаж 1, п.к. 5200
Код за междуселищно избиране: 0610
Телефон за връзка: 52882
Адрес на електронна поща: oszg_pavlikeni@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:30, Работното време на служителите в Общинска служба по земеделие - Павликени е осем часа при пет дневна работна седмица с непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Общинска служба "Земеделие" - Полски Тръмбеш
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Полски Тръмбеш, гр. Полски Тръмбеш, ул. "Търговска" №51, п.к. 5180
Код за междуселищно избиране: 06141
Телефон за връзка: 5081
Адрес на електронна поща: pt_oszg@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:30, Работното време на служителите в Общинска служба по земеделие - Полски Тръмбеш е осем часа при пет дневна работна седмица с непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Общинска служба "Земеделие" - Свищов
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, ул. "Тодор Миланович" №2, п.к. 5250
Код за междуселищно избиране: 0631
Телефон за връзка: 60739
Адрес на електронна поща: oszg.svi@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:30, Работното време на служителите в Общинска служба по земеделие - Свищов е осем часа при пет дневна работна седмица с непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Общинска служба "Земеделие" - Стражица
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица, ул. "Михайл Друмев" №10, п.к. 5150
Код за междуселищно избиране: 06161
Телефон за връзка: 2587
Адрес на електронна поща: oszg_strajica@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:30, Работното време на служителите в Общинска служба по земеделие - Свищов е осем часа при пет дневна работна седмица с непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Общинска служба "Земеделие" - Сухиндол
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Сухиндол, гр. Сухиндол, ул. "Росица" №115, етаж 2, п.к. 5240
Код за междуселищно избиране: 06136
Телефон за връзка: 3029
Адрес на електронна поща: oszg_suhindol@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 07:30 до 17:30, Работното време на служителите в Общинска служба по земеделие - Сухиндол е осем часа при пет дневна работна седмица с непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане