Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2394 Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица

   Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица
 • На основание на:
  • Наредба № 1 от 17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата - чл. 14; чл. 16
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • десет дена
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • десет дена
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • РДНСК
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Специализирана администрация"
Адрес: обл. Видин, общ. Бойница, с. Бойница, ул. "Георги Димитров" № 1, п.к. 3840
Код за междуселищно избиране: 09333
Телефон за връзка: 0882215109
Адрес на електронна поща: katya.genadieva@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:30, Обедна почивка от 12:00 до 13:30 часа
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане