Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

   Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
 • На основание на:
  • Закон за гражданската регистрация - чл. 43, ал. 6; чл. 88, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 40, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 1 час
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочен
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • НОРМАТИВНА УРЕДБА: 

   Чл. 43, ал. 6 и чл. 88, ал.1, т.1 във връзка с чл.40, ал.1 от  Закона за гражданска регистрация.

    
    

   ВИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ:

   Служителите в Центъра за административно обслужване, находящ се на І етаж в сградата на Община Белоградчик.

    

    

   ПРАВО ДА ПОЛУЧИ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ – ОРИГИНАЛ ИМА ЕДИНИЯТ ОТ РОДИТЕЛИТЕ НА НОВОРОДЕНОТО ДЕТЕ ИЛИ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ОТ „МБАЛ – ПРОФ.Д-Р ГЕОРГИ ЗЛАТАРСКИ“ ЕООД.

    

    

   НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

   Документ за самоличност (лична карта) на родителите.
   Съобщение за раждане.
   Декларация за припознаване (в случаите, в които родителите нямат сключен граждански брак).

    

    

   С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА СЕ СНАБДИТЕ КАКТО СЛЕДВА:
   От звеното „Български документи за самоличност“ (БДС) при ОДМВР/СДВР или РУ към тях по постоянен адрес;
   МБАЛ –  ПРОФ.Д-Р ГЕОРГИ ЗЛАТАРСКИ“ЕООД;
   МБАЛ – ПРОФ.Д-Р ГЕОРГИ ЗЛАТАРСКИ“ ЕООД.

 • Ограничения и условности:
  • ВИЕ НЕ ТРЯБВА ДА ПЛАЩАТЕ ЗА ТАЗИ УСЛУГА.

    

    

    

   НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ УДОСТОВЕРЕНИЕТО В СРОК:

    

   1 час.
    

    

   УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЦЕНТЪРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ.

                                

    

   АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ УДОСТОВЕРЕНИЕТО ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.

    

    

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно правно обслужване на населението"
Адрес: обл. Видин, общ. Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. Княз Борис І №6, п.к. 3900
Код за междуселищно избиране: 0936
Телефон за връзка: 0877875978
Адрес на електронна поща: info@belogradchik.egov.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:00, Гъвкаво работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане