Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 467 Издаване на международен сертификат за имунизации

   Издаване на международен сертификат за имунизации
 • На основание на:
  • Наредба за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол на Република България - чл. 33
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • Услугата не се предоставя от РЗИ Благоевград
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, ул. "Братя Миладинови"2, п.к. 2700
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка: (073)888701
Факс: (073)582050
Адрес на електронна поща: rzibl@rzibl.org
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Без прекъсване от понеделник до петък.
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане