Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2122 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

   Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър
 • На основание на:
  • Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (Загл. изм. – ДВ, бр. 14 от 2015 г.) - чл. 12, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • ДИРЕКЦИЯ"СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
 • Срок за предоставяне:
  • 14
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Проекти и общинска собственост"
Адрес: обл. София, общ. Ихтиман, гр. Ихтиман, ул." Цар Освободител"123, п.к. 2050
Код за междуселищно избиране: 0724
Телефон за връзка: (0724)8 2234 / 82381 в.110
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, обедна почивка 12.00-13.00 ч.
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане