Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 443 Издаване на разрешение за транзитен превоз на ядрен материал, радиоактивни отпадъци, отработено гориво или други радиоактивни вещества

   Дейността за транзитен превоз на ядрен материал, радиоактивни отпадъци, отработено гориво или други радиоактивни вещества се извършва след издаване на разрешение от Агенцията за ядрено регулиране
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Енергетика
  • На основание на:
   • Закон за безопасно използване на ядрената енергия - чл. 15, ал. 4, т. 17
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Председател
  • Срок за предоставяне:
   • 1 месец
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Ограничения и условности:
   • Достъпът до услугата се осъществява посредством Квалифициран електронен подпис /КЕП/.

    В случай, че заявите получаване на документи по електронен път, следва да имате регистрация в Системата за сигурно е-връчване.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Обща администрация"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Слатина, бул. Шипченски проход 69, п.к. 1574
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: 02/94006921
  Адрес на електронна поща: mail@bnra.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснато
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане