Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1344 Издаване на разрешително за извършване на стопански риболов от кораби от трети държави

   Издаване на разрешително за извършване на стопански риболов от кораби от трети държави
 • На основание на:
  • Закон за рибарството и аквакултурите - чл. 17, ал. 5
  • Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите - чл. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Европейска комисия
 • Срок за предоставяне:
  • Срока варира
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правно обслужване и човешки ресурси"
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. "Княз Александър Батенберг" № 1, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: (056)876083
Адрес на електронна поща: office@iara.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 8
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане