Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 538 Изработване на копие от карта или нейна част

   Изработване на копие от карта или нейна част
 • На основание на:
  • Наредба № 49 от 5.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост - чл. 4
  • Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост - чл. 6, ал. 1, т. 6
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Директор
 • Срок за предоставяне:
  • 7 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • 7 дни
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Директор
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Общинска служба по земеделие "Асеновград"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Асеновград, гр. Асеновград, бул. "Цар Иван Асен II" 9А, п.к. 4230
Код за междуселищно избиране: 0331
Телефон за връзка: (0331)6-81-51
Факс: (0331)6-81-51
Адрес на електронна поща: oszg_asenovgrad@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на административното обслужване. Посочените телефони за контакт са стационарни и разговорът е на цената на един градски разговор според избрания тарифен план.
Общинска служба по земеделие "Брезово"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Брезово, гр. Брезово, ул. "Г. Димитров" 25, п.к. 4160
Код за междуселищно избиране: 03191
Телефон за връзка: (03191)27-86
Факс: (03191)27-86
Адрес на електронна поща: oszg_brezovo@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на административното обслужване. Посочените телефони за контакт са стационарни и разговорът е на цената на един градски разговор според избрания тарифен план.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Общинска служба по земеделие "Калояново"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Калояново, с. Калояново, пл. "Възраждане", п.к. 4173
Код за междуселищно избиране: 03123
Телефон за връзка: (03123)22-77
Факс: (03123)22-77
Адрес на електронна поща: oszg_kaloqnovo@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на административното обслужване. Посочените телефони за контакт са стационарни и разговорът е на цената на един градски разговор според избрания тарифен план.
Общинска служба по земеделие "Карлово"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Карлово, площад "20-ти юли", п.к. 4300
Код за междуселищно избиране: 0334
Телефон за връзка: (0334) 82-332
Адрес на електронна поща: oszg_karlovo@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на административното обслужване. Посочените телефони за контакт са стационарни и разговорът е на цената на един градски разговор според избрания тарифен план.
Общинска служба по земеделие "Марица"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Северен, ул. "Брезовско шосе" 32 /ИЗК - Марица/, п.к. 4004
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)62-54-31
Факс: (032)62-54-31
Адрес на електронна поща: oszg_marica@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на административното обслужване. Посочените телефони за контакт са стационарни и разговорът е на цената на един градски разговор според избрания тарифен план.
Общинска служба по земеделие "Пловдив"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Северен, ул. "Брезовско шосе" 32 /ИЗК - Марица/, п.к. 4004
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)62-40-87
Факс: (032)62-40-87
Адрес на електронна поща: oszg_plovdiv@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на административното обслужване. Посочените телефони за контакт са стационарни и разговорът е на цената на един градски разговор според избрания тарифен план.
Общинска служба по земеделие "Първомай"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Първомай, гр. Първомай, ул. "Братя Миладинови" 50, п.к. 4270
Код за междуселищно избиране: 0336
Телефон за връзка: (0336)6-22-03
Факс: (0336)6-22-03
Адрес на електронна поща: oszg_purvomai@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на административното обслужване. Посочените телефони за контакт са стационарни и разговорът е на цената на един градски разговор според избрания тарифен план.
Общинска служба по земеделие "Раковски"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Раковски, гр. Раковски, бул. "Г. С. Раковски" 108, п.к. 4150
Код за междуселищно избиране: 03151
Телефон за връзка: (03151)23-58
Факс: (03151)23-58
Адрес на електронна поща: oszg_rakovski@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на административното обслужване. Посочените телефони за контакт са стационарни и разговорът е на цената на един градски разговор според избрания тарифен план.
Общинска служба по земеделие "Родопи"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Северен, ул. "Брезовско шосе" 32 /ИЗК - Марица/, п.к. 4004
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)63-11-26, (032)(032) 62-81-30
Факс: (032)63-11-26
Адрес на електронна поща: oszg_rodopi@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на административното обслужване. Посочените телефони за контакт са стационарни и разговорът е на цената на един градски разговор според избрания тарифен план.
Общинска служба по земеделие "Садово"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Садово, гр. Садово, ул. "Иван Вазов" 2, п.к. 4122
Код за междуселищно избиране: 03118
Телефон за връзка: (03118)21-90, (03118)24-15
Факс: (03118)24-15
Адрес на електронна поща: oszg_sadovo@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на административното обслужване. Посочените телефони за контакт са стационарни и разговорът е на цената на един градски разговор според избрания тарифен план.
Общинска служба по земеделие "Стамболийски"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Стамболийски, гр. Стамболийски, ул. "8-ми март" 3, п.к. 4210
Код за междуселищно избиране: 0339
Телефон за връзка: (0339)6-40-26
Факс: (0339)6-40-26
Адрес на електронна поща: oszg_stamboliyski@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на административното обслужване. Посочените телефони за контакт са стационарни и разговорът е на цената на един градски разговор според избрания тарифен план.
Общинска служба по земеделие "Съединение"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Съединение, гр. Съединение, бул. "6-ти септември" 13, п.к. 4190
Код за междуселищно избиране: 0318
Телефон за връзка: (0318)2-27-37
Факс: (0318)2-27-37
Адрес на електронна поща: oszg_saedinenie@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на административното обслужване. Посочените телефони за контакт са стационарни и разговорът е на цената на един градски разговор според избрания тарифен план.
Общинска служба по земеделие "Хисаря"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, ул. "Генерал Гурко" 14, п.к. 4180
Код за междуселищно избиране: 0337
Телефон за връзка: (0337)6-24-46
Факс: (0337)6-24-46
Адрес на електронна поща: oszg_hisar@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на административното обслужване. Посочените телефони за контакт са стационарни и разговорът е на цената на един градски разговор според избрания тарифен план.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане