Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1828 Заверяване на оценки на земеделски земи, извършени по реда на Наредбата за реда за определяне на цени на земеделски земи

   Заверяване на оценки на земеделски земи, извършени по реда на Наредбата за реда за определяне на цени на земеделски земи
 • На основание на:
  • Тарифа за таксите събирани от органите по поземлена собственост - чл. 5, ал. 1, т. 12
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Общинска служба по земеделие
 • Срок за предоставяне:
  • 7-дневен
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочен до промяна на обстоятелствата
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Директор
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Административният акт се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица, а мълчаливият отказ или мълчаливото съгласие може да се оспори в 1-месечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе.

 • Ограничения и условности:
  • Услугата е първична и се получва чрез лицензиран пощенски оператор на посочен адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването; по електронен път на посочен адрес; или лично/ чрез пълномощник в звеното за административно обслужване.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Общинска служба по земеделие Банско
Адрес: обл. Благоевград, общ. Банско, гр. Банско, ул. "Патриарх Евтимий" №4, п.к. 2770
Код за междуселищно избиране: 07498
Телефон за връзка: (07498)8156
Факс: (07498) 8156
Адрес на електронна поща: osz_bansko@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Общинска служба по земеделие Белица
Адрес: обл. Благоевград, общ. Белица, гр. Белица, ул. "Георги Андрейчин" №15, п.к. 2780
Код за междуселищно избиране: 07444
Телефон за връзка: (07444)2225
Факс: (07444) 2225
Адрес на електронна поща: oszg_belitca@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване
Общинска служба по земеделие Благоевград
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, пл. "Георги Измирлиев" №1, п.к. 2700
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка: (073)884469
Факс: (073) 884469
Адрес на електронна поща: oszg_blgrad@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Общинска служба по земеделие Гоце Делчев
Адрес: обл. Благоевград, общ. Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. "Търговска" №20, п.к. 2900
Код за междуселищно избиране: 0751
Телефон за връзка: (0751)60210
Факс: (0751) 60210
Адрес на електронна поща: oszg_goce_delchev@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Общинска служба по земеделие Гърмен
Адрес: обл. Благоевград, общ. Гърмен, с. Гърмен, , п.к. 2960
Код за междуселищно избиране: 0752
Телефон за връзка: (0752)32055
Факс: (0752) 32055
Адрес на електронна поща: oszggarmen@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Общинска служба по земеделие Кресна
Адрес: обл. Благоевград, общ. Кресна, гр. Кресна, ул. "Македония" №96, п.к. 2840
Код за междуселищно избиране: 07433
Телефон за връзка: (07433)22 89
Факс: (07433) 22 89
Адрес на електронна поща: osz_kresna@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Общинска служба по земеделие Петрич
Адрес: обл. Благоевград, общ. Петрич, гр. Петрич, ул. "Славянска" №2, п.к. 2850
Код за междуселищно избиране: 0745
Телефон за връзка: (0745)60 624
Факс: (0745) 60 624
Адрес на електронна поща: oszg_petrich@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Общинска служба по земеделие Разлог
Адрес: обл. Благоевград, общ. Разлог, гр. Разлог, ул. "Поп Богомил" №2, п.к. 2760
Код за междуселищно избиране: 0747
Телефон за връзка: (0747)80 074
Факс: (0747) 80 074
Адрес на електронна поща: oszg_razlog@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Общинска служба по земеделие Сандански
Адрес: обл. Благоевград, общ. Сандански, гр. Сандански, бул. "Свобода" №20, п.к. 2800
Код за междуселищно избиране: 0746
Телефон за връзка: (0746)30 522
Факс: (0746) 30 522
Адрес на електронна поща: oszg_sandanski@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Общинска служба по земеделие Сатовча
Адрес: обл. Благоевград, общ. Сатовча, с. Сатовча, ул. "Тодор Шопов" №37, п.к. 2950
Код за междуселищно избиране: 07541
Телефон за връзка: (07541)22 20
Факс: (07541) 22 20
Адрес на електронна поща: oszg_satovcha@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъсна режим на работа на звеното за административно обслужване.
Общинска служба по земеделие Симитли
Адрес: обл. Благоевград, общ. Симитли, гр. Симитли, ул. "Христо Ботев" №47, п.к. 2730
Код за междуселищно избиране: 0748
Телефон за връзка: (0748)72 024
Факс: (0748) 72 024
Адрес на електронна поща: oszg_simitli@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Общинска служба по земеделие Струмяни
Адрес: обл. Благоевград, общ. Струмяни, с. Струмяни, пл. "7-ми април" №2, п.к. 2825
Код за междуселищно избиране: 07434
Телефон за връзка: (07434)30 76
Факс: (07434) 30 76
Адрес на електронна поща: oszg_strumyani@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Общинска служба по земеделие Хаджидимово
Адрес: обл. Благоевград, общ. Хаджидимово, гр. Хаджидимово, ул. "Димо Хаджидимов" №46, п.к. 2933
Код за междуселищно избиране: 07528
Телефон за връзка: (07528)22 05
Факс: (07528) 22 05
Адрес на електронна поща: oszg_hadjidimovo@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Общинска служба по земеделие Якоруда
Адрес: обл. Благоевград, общ. Якоруда, гр. Якоруда, ул. "Цар Борис III" №70, п.к. 2790
Код за междуселищно избиране: 07442
Телефон за връзка: (07442)22 46
Факс: (07442) 22 46
Адрес на електронна поща: oszg_yakoruda@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане