Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 529 Вписване в Националния регистър за правна помощ на адвокати, вписани в адвокатските съвети

   Вписване в Националния регистър за правна помощ на адвокати, вписани в адвокатските съвети
 • На основание на:
  • Закон за правната помощ - чл. 33, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
  • Национално бюро за правна помощ
 • Срок за предоставяне:
  • до края на м.март и до края на м.септември на текущата година
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Безсрочен
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Национално бюро за правна помощ
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд- София- град
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Правна помощ"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София,
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 028193200
Факс: 028654812
Адрес на електронна поща: nbpp@nbpp.government.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 07:30 до 19:30, Работното време на администрацията на НБПП е с променливи граници от 7,30 до 19,30 ч., с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 13,30 ч., при задължително отработване на нормалната продължителност на 8-часовия работен ден.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане