Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1828 Заверяване на оценки на земеделски земи, извършени по реда на Наредбата за реда за определяне на цени на земеделски земи

   Заверяване на оценки на земеделски земи, извършени по реда на Наредбата за реда за определяне на цени на земеделски земи
 • На основание на:
  • Тарифа за таксите събирани от органите по поземлена собственост - чл. 5, ал. 1, т. 12
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • 10
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Общинска служба "Земеделие" - Аврен
Адрес: обл. Варна, общ. Аврен, с. Аврен, ул. "Т.Ноев" 8, п.к. 9135
Код за междуселищно избиране: 05106
Телефон за връзка: 2720
Адрес на електронна поща: obszg_avren@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, обедна почивка от 12:00 до 12:30 ч.; ЦАО от 08:00 до 16:30 без прекъсване
Общинска служба "Земеделие" - Аксаково
Адрес: обл. Варна, общ. Аксаково, гр. Аксаково, ул. "Г.Петлешев" 58, п.к. 9154
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: 762077
Адрес на електронна поща: obzsg_aksakovo@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, обедна почивка от 12:00 до 12:30 ч.; ЦАО от 09:00 до 17:30 без прекъсване
Общинска служба "Земеделие" - Варна
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, ул."Осми Примосрки полк" 110, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: 642513
Адрес на електронна поща: oszg_varna@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, обедна почивка от 12:00 до 12:30 ч.; ЦАО от 09:00 до 17:30 без прекъсване
Общинска служба "Земеделие" - Ветрино
Адрес: обл. Варна, общ. Ветрино, с. Ветрино, ул. "Перуника" 1, п.к. 9220
Код за междуселищно избиране: 05161
Телефон за връзка: 2107
Адрес на електронна поща: oszg_vetrino@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, обедна почивка от 12:00 до 12:30 ч. ЦАО от 08:30 до 17:00 без прекъсване
Общинска служба "Земеделие" - Вълчи дол
Адрес: обл. Варна, общ. Вълчи дол, гр. Вълчи дол, площад Христо Ботев № 1, п.к. 9280
Код за междуселищно избиране: 05131
Телефон за връзка: 2612
Адрес на електронна поща: obzsg_vdol1991@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, обедна почивка от 12:00 до 12:30 ч. ЦАО от 08:30 до 17:00 без прекъсване
Общинска служба "Земеделие" - Долни чифлик
Адрес: обл. Варна, общ. Долни чифлик, гр. Долни чифлик, площад Тича № 37, п.к. 9120
Код за междуселищно избиране: 05142
Телефон за връзка: 2077
Адрес на електронна поща: oszg_dchiflik@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, обедна почивка от 12:00 до 12:30 ч. ЦАО от 09:00 до 17:30 без прекъсване
Общинска служба "Земеделие" - Провадия
Адрес: обл. Варна, общ. Провадия, гр. Провадия, ул.Дуван № 37, п.к. 9200
Код за междуселищно избиране: 0518
Телефон за връзка: 44045
Адрес на електронна поща: oszg_provadia@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, обедна почивка от 12:00 до 12:30 ч. ЦАО от 09:00 до 17:30 без прекъсване
Общинска служба "Земеделие" - Суворово
Адрес: обл. Варна, общ. Суворово, гр. Суворово, площад Независимост 110, п.к. 9170
Код за междуселищно избиране: 05153
Телефон за връзка: 2269
Адрес на електронна поща: oszg_suvorovo2@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, обедна почивка от 12:00 до 12:30 ч. ЦАО от 08:00 до 17:00 без прекъсване
Общинска служба "Земеделие" - Дългопол
Адрес: обл. Варна, общ. Дългопол, гр. Дългопол, ул. "Г.Димитров" 105, п.к. 9250
Код за междуселищно избиране: 0517
Телефон за връзка: (0517)22 228
Адрес на електронна поща: oszg_ofisdalgopol@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, обедна почивка от 12:00 до 12:30 ч. ЦАО от 08:30 до 17:00 без прекъсване
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане