Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

   Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 56
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Срок за предоставяне:
   • 14 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  Административни звена
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел "Център за услуги и информация на граждани"
  Адрес: обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана, ул. Извора № 1, п.к. 3400
  Код за междуселищно избиране: 096
  Телефон за връзка: (096)394220
  Адрес на електронна поща: cuig@montana.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:30, Работното време е без прекъсване за почивки и продължава извън крайния час за обслужване на последния клиент.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Заплащане