Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 538 Изработване на копие от карта или нейна част

   Изработване на копие от карта или нейна част
 • На основание на:
  • Наредба № 49 от 5.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост - чл. 4
  • Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост - чл. 6, ал. 1, т. 6
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни - обикновена, 3 дни - бърза
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Общинска служба "Земеделие" - Аврен
Адрес: обл. Варна, общ. Аврен, с. Аврен, ул. "Т.Ноев" 8, п.к. 9135
Код за междуселищно избиране: 05106
Телефон за връзка: 2720
Адрес на електронна поща: obszg_avren@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, обедна почивка от 12:00 до 12:30 ч.; ЦАО от 08:00 до 16:30 без прекъсване
Общинска служба "Земеделие" - Аксаково
Адрес: обл. Варна, общ. Аксаково, гр. Аксаково, ул. "Г.Петлешев" 58, п.к. 9154
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: 762077
Адрес на електронна поща: obzsg_aksakovo@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, обедна почивка от 12:00 до 12:30 ч.; ЦАО от 09:00 до 17:30 без прекъсване
Общинска служба "Земеделие" - Варна
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, ул."Осми Примосрки полк" 110, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: 642513
Адрес на електронна поща: oszg_varna@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, обедна почивка от 12:00 до 12:30 ч.; ЦАО от 09:00 до 17:30 без прекъсване
Общинска служба "Земеделие" - Ветрино
Адрес: обл. Варна, общ. Ветрино, с. Ветрино, ул. "Перуника" 1, п.к. 9220
Код за междуселищно избиране: 05161
Телефон за връзка: 2107
Адрес на електронна поща: oszg_vetrino@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, обедна почивка от 12:00 до 12:30 ч. ЦАО от 08:30 до 17:00 без прекъсване
Общинска служба "Земеделие" - Вълчи дол
Адрес: обл. Варна, общ. Вълчи дол, гр. Вълчи дол, площад Христо Ботев № 1, п.к. 9280
Код за междуселищно избиране: 05131
Телефон за връзка: 2612
Адрес на електронна поща: obzsg_vdol1991@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, обедна почивка от 12:00 до 12:30 ч. ЦАО от 08:30 до 17:00 без прекъсване
Общинска служба "Земеделие" - Долни чифлик
Адрес: обл. Варна, общ. Долни чифлик, гр. Долни чифлик, площад Тича № 37, п.к. 9120
Код за междуселищно избиране: 05142
Телефон за връзка: 2077
Адрес на електронна поща: oszg_dchiflik@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, обедна почивка от 12:00 до 12:30 ч. ЦАО от 09:00 до 17:30 без прекъсване
Общинска служба "Земеделие" - Провадия
Адрес: обл. Варна, общ. Провадия, гр. Провадия, ул.Дуван № 37, п.к. 9200
Код за междуселищно избиране: 0518
Телефон за връзка: 44045
Адрес на електронна поща: oszg_provadia@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, обедна почивка от 12:00 до 12:30 ч. ЦАО от 09:00 до 17:30 без прекъсване
Общинска служба "Земеделие" - Суворово
Адрес: обл. Варна, общ. Суворово, гр. Суворово, площад Независимост 110, п.к. 9170
Код за междуселищно избиране: 05153
Телефон за връзка: 2269
Адрес на електронна поща: oszg_suvorovo2@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, обедна почивка от 12:00 до 12:30 ч. ЦАО от 08:00 до 17:00 без прекъсване
Общинска служба "Земеделие" - Дългопол
Адрес: обл. Варна, общ. Дългопол, гр. Дългопол, ул. "Г.Димитров" 105, п.к. 9250
Код за междуселищно избиране: 0517
Телефон за връзка: (0517)22 228
Адрес на електронна поща: oszg_ofisdalgopol@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, обедна почивка от 12:00 до 12:30 ч. ЦАО от 08:30 до 17:00 без прекъсване
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане