Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

   Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
 • На основание на:
  • Закон за гражданската регистрация - чл. 43, ал. 6; чл. 88, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 40, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • веднага
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Социално-икономическо развитие и териториално-селищно устройство"
Адрес: обл. Монтана, общ. Якимово, с. Якимово, с.Якимово ,ул.Европа 8, п.к. 3640
Код за междуселищно избиране: 09742
Телефон за връзка: (09742)9903 , 9902
Адрес на електронна поща: qkimovo@net-surf.net
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, Почивка от 12,30 до 13,00 ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане