Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

   Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 56
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Срок за предоставяне:
   • 10 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • 3 години
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Кмет на община
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно-правно и информационно обслужване"
  Адрес: обл. Варна, общ. Долни чифлик, гр. Долни чифлик, пл. "Тича", 1, п.к. 9120
  Код за междуселищно избиране: 05142
  Телефон за връзка: (05142)2004, (05142)2008
  Факс: (05142)3444
  Адрес на електронна поща: uristi@dolnichiflik.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:00, Осигурено е непрекъснато работно време.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Отдел „Устройство на територията"
  Адрес: обл. Варна, общ. Долни чифлик, гр. Долни чифлик, пл. "Тича", №1, п.к. 9120
  Код за междуселищно избиране: 05142
  Телефон за връзка: (05142)2008
  Факс: (05142)3444
  Адрес на електронна поща: zut@dolnichiflik.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:00, Звеното работи без прекъсване.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"
  Адрес: обл. Варна, общ. Долни чифлик, гр. Долни чифлик, пл. "Тича", 1, п.к. 9120
  Код за междуселищно избиране: 05142
  Телефон за връзка: (05142)2008, (05142)2056
  Факс: (05142)2046
  Адрес на електронна поща: grao@dolnichiflik.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:00, Осигурено е непрекъснато работно време
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане