Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1828 Заверяване на оценки на земеделски земи, извършени по реда на Наредбата за реда за определяне на цени на земеделски земи

   Заверяване на оценки на земеделски земи, извършени по реда на Наредбата за реда за определяне на цени на земеделски земи
 • На основание на:
  • Тарифа за таксите събирани от органите по поземлена собственост - чл. 5, ал. 1, т. 12
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • 10 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Директор
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Директор
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Общинска служба"Земеделие" - Ардино
Адрес: обл. Кърджали, общ. Ардино, гр. Ардино, гр. Ардино, ул. Търговска №1, п.к. 6750
Код за междуселищно избиране: 03651
Телефон за връзка: 41-49, 0879559091
Факс: (03651)4149
Адрес на електронна поща: osz_ardino@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, От 9.00 без прекъсване до 17.30
Общинска служба"Земеделие" - Джебел
Адрес: обл. Кърджали, общ. Джебел, гр. Джебел, гр. Джебел, ул. Еделвайс №74, п.к. 6850
Код за междуселищно избиране: 03632
Телефон за връзка: 2298, 0879406352
Факс: 22-98
Адрес на електронна поща: osz_djebel@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, От 9.00 без прекъсване до 17.30
Общинска служба"Земеделие" - Кирково
Адрес: обл. Кърджали, общ. Кирково, с. Кирково, с. Кирково, ул.Г. Димитров №2, п.к. 6884
Код за междуселищно избиране: 03679
Телефон за връзка: 22-26, 0879559092
Факс: 22-26
Адрес на електронна поща: osz_kirkovo@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:30, От 9.00 без прекъсване до 17.30
Общинска служба"Земеделие" - Крумовград
Адрес: обл. Кърджали, общ. Крумовград, гр. Крумовград, гр. Кр-гр,ул.Трети Март №3, п.к. 6900
Код за междуселищно избиране: 03641
Телефон за връзка: 70-30, 0879406354
Факс: 70-30
Адрес на електронна поща: osz_krumovgrad@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:30, От 9.00 без прекъсване до 17.30
Общинска служба"Земеделие" - Кърджали
Адрес: обл. Кърджали, общ. Кърджали, гр. Кърджали, гр. К-ли, ул. Миньорска №1, п.к. 6600
Код за междуселищно избиране: 0361
Телефон за връзка: 6-29-77, 0879559301
Факс: 6-29-77
Адрес на електронна поща: osz_kardzhali@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:30, От 9.00 без прекъсване до 17.30
Общинска служба"Земеделие" - Момчилград
Адрес: обл. Кърджали, общ. Момчилград, гр. Момчилград, гр. М-гр, ул.26-декември №1, п.к. 6800
Код за междуселищно избиране: 03631
Телефон за връзка: 60-89, 0879406356
Факс: 60-89
Адрес на електронна поща: osz_momchilgrad@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:30, От 9.00 без прекъсване до 17.30
Общинска служба"Земеделие" - Черноочене
Адрес: обл. Кърджали, общ. Черноочене, с. Черноочене, с. Черноочене, ул.Шеста №9, п.к. 6701
Код за междуселищно избиране: 03691
Телефон за връзка: 61-67, 0879559095
Факс: 61-67
Адрес на електронна поща: osz_chernoochene@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, От 9.00 без прекъсване до 17.30
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане