Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2022 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост

   Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост
 • На основание на:
  • Закон за общинската собственост - чл. 8, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Септември, гр. Септември,
Код за междуселищно избиране: 03561
Телефон за връзка: (03561)7035
Факс: (03561)7779
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Стандартно
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане