Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 501 Изготвяне на скица на имот

   Скицата на поземления имот е копие от картата на възстановената собственост, отразява състоянието на имота към датата на издаването ? съгласно данните в регистъра и се издава по искане на собствениците, съда или на други оправомощени органи и заинтересувани лица.
 • На основание на:
  • Наредба № 49 от 5.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост - чл. 3, ал. 1
  • Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост - чл. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Да
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • 6 месеца
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Директор
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Директор
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Общинска служба"Земеделие" - Ардино
Адрес: обл. Кърджали, общ. Ардино, гр. Ардино, гр. Ардино, ул. Търговска №1, п.к. 6750
Код за междуселищно избиране: 03651
Телефон за връзка: 41-49, 0879559091
Факс: (03651)4149
Адрес на електронна поща: osz_ardino@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, От 9.00 без прекъсване до 17.30
Общинска служба"Земеделие" - Джебел
Адрес: обл. Кърджали, общ. Джебел, гр. Джебел, гр. Джебел, ул. Еделвайс №74, п.к. 6850
Код за междуселищно избиране: 03632
Телефон за връзка: 2298, 0879406352
Факс: 22-98
Адрес на електронна поща: osz_djebel@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, От 9.00 без прекъсване до 17.30
Общинска служба"Земеделие" - Кирково
Адрес: обл. Кърджали, общ. Кирково, с. Кирково, с. Кирково, ул.Г. Димитров №2, п.к. 6884
Код за междуселищно избиране: 03679
Телефон за връзка: 22-26, 0879559092
Факс: 22-26
Адрес на електронна поща: osz_kirkovo@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:30, От 9.00 без прекъсване до 17.30
Общинска служба"Земеделие" - Крумовград
Адрес: обл. Кърджали, общ. Крумовград, гр. Крумовград, гр. Кр-гр,ул.Трети Март №3, п.к. 6900
Код за междуселищно избиране: 03641
Телефон за връзка: 70-30, 0879406354
Факс: 70-30
Адрес на електронна поща: osz_krumovgrad@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:30, От 9.00 без прекъсване до 17.30
Общинска служба"Земеделие" - Кърджали
Адрес: обл. Кърджали, общ. Кърджали, гр. Кърджали, гр. К-ли, ул. Миньорска №1, п.к. 6600
Код за междуселищно избиране: 0361
Телефон за връзка: 6-29-77, 0879559301
Факс: 6-29-77
Адрес на електронна поща: osz_kardzhali@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:30, От 9.00 без прекъсване до 17.30
Общинска служба"Земеделие" - Момчилград
Адрес: обл. Кърджали, общ. Момчилград, гр. Момчилград, гр. М-гр, ул.26-декември №1, п.к. 6800
Код за междуселищно избиране: 03631
Телефон за връзка: 60-89, 0879406356
Факс: 60-89
Адрес на електронна поща: osz_momchilgrad@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:30, От 9.00 без прекъсване до 17.30
Общинска служба"Земеделие" - Черноочене
Адрес: обл. Кърджали, общ. Черноочене, с. Черноочене, с. Черноочене, ул.Шеста №9, п.к. 6701
Код за междуселищно избиране: 03691
Телефон за връзка: 61-67, 0879559095
Факс: 61-67
Адрес на електронна поща: osz_chernoochene@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, От 9.00 без прекъсване до 17.30
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане