Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1118 Съвместяване с картата на възстановената собственост на проекти на обекти, предоставени в цифров вид (ZEM формат)

   Съвместяване с картата на възстановената собственост на проекти на обекти, предоставени в цифров вид (ZEM формат)
 • На основание на:
  • Тарифа за таксите събирани от органите по поземлена собственост - чл. 5, ал. 1, т. 19
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • ОСЗ
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Директор
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Директор
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Главна дирекция "Аграрно развитие"
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. "Цар Иван Шишман" № 8, ет. 1, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: 056841242
Адрес на електронна поща: zemedelie@odzburgas.com
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 18:00, Гъвкавото работно време е на основание издадена Заповед на Директор. Непрекъсваем режим на административно обслужване.
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане