Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

   Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 56
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Срок за предоставяне:
   • 7 дена
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел "Проекти"
  Адрес: обл. Хасково, общ. Ивайловград, гр. Ивайловград, ул. България 49, п.к. 6570
  Код за междуселищно избиране: 03661
  Телефон за връзка: (03661)6090, 0885504010, (03661)6528
  Факс: (03661)6022
  Адрес на електронна поща: obshtina@ivaylovgrad.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:30, пълно работно време
  Дирекция "Устройство на територията, европроекти и строителство"
  Адрес: обл. Хасково, общ. Ивайловград, гр. Ивайловград, ул. България 49, п.к. 6570
  Код за междуселищно избиране: 03661
  Телефон за връзка: (03661)6090, 0885504010
  Факс: (03661)6022
  Адрес на електронна поща: obshtina@ivaylovgrad.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, С обедна почивка от 12.00 до 13.00 часа
  Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане