Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2121 Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони

   Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони
 • На основание на:
  • Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 16, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • до 30 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно правно и информационно обслужване и човешки ресурси"
Адрес: обл. Монтана, общ. Бойчиновци, гр. Бойчиновци,
Код за междуселищно избиране: 09513
Телефон за връзка: (09513)22 36 вътр.40
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, почивки: от 10.00 до 10.15ч, от 12.00 до 12.30 и от 15.00 до 15.15 часа ЦУИГ работи без прекъсване
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане