Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1824 Издаване на препис от решение на поземлена комисия или Общинска служба по земеделие

   Издаване на препис от решение на поземлена комисия или Общинска служба по земеделие
 • На основание на:
  • Наредба № 49 от 5.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост - чл. 51
  • Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост - чл. 3, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • 30 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Директор
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Общинска служба "Земеделие" - Бяла Слатина
Адрес: обл. Враца, общ. Бяла Слатина, гр. Бяла Слатина, ул. "Димитър Благоев"99, п.к. 3200
Код за междуселищно избиране: 0915
Телефон за връзка: (0915)8 262 7
Адрес на електронна поща: oszg_bsl@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време на ЦАО от 8.30 часа до 17.30 часа.
Общинска служба "Земеделие" - Враца
Адрес: обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца, ул. "Петропавловска" №46, п.к. 3000
Код за междуселищно избиране: 092
Телефон за връзка: (092)62 05 58
Адрес на електронна поща: oszg_vr06@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време на ЦАО от 8.30 часа до 17.30 часа
Общинска служба "Земеделие" - Козлодуй
Адрес: обл. Враца, общ. Козлодуй, гр. Козлодуй, ул. "Стефан Караджа" №15, п.к. 3300
Код за междуселищно избиране: 0973
Телефон за връзка: (0973)8 01 49
Адрес на електронна поща: oszg_kozlodui@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време на ЦАО от 8.30 часа до 17.30 часа
Общинска служба "Земеделие" - Криводол
Адрес: обл. Враца, общ. Криводол, гр. Криводол, бул. "Освобождение" № 8А, п.к. 3060
Код за междуселищно избиране: 09117
Телефон за връзка: (09117)22 62
Адрес на електронна поща: oszg_krivodol@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време на ЦАО от 8.30 часа до 17.30 часа
Общинска служба "Земеделие" - Мездра
Адрес: обл. Враца, общ. Мездра, гр. Мездра, ул. "Христо Ботев" - 27, п.к. 3100
Код за междуселищно избиране: 0910
Телефон за връзка: (0910)9-27-95
Адрес на електронна поща: oszg_mezdra@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време на ЦАО от 8.30 часа до 17.30 часа
Общинска служба "Земеделие" - Оряхово
Адрес: обл. Враца, общ. Оряхово, гр. Оряхово, ул. "Коста Лулчев" № 20, ет.1, п.к. 3300
Код за междуселищно избиране: 09171
Телефон за връзка: (09171)24-84
Адрес на електронна поща: oszoriahovo@gmail.com
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време на ЦАО от 8.30 часа до 17.30 часа
Общинска служба "Земеделие" - Роман
Адрес: обл. Враца, общ. Роман, гр. Роман, ул."Христо Ботев" - 136, п.к. 3130
Код за междуселищно избиране: 09123
Телефон за връзка: (09123)21-14
Адрес на електронна поща: oszg_rom@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време на ЦАО от 8.30 часа до 17.30 часа
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане