Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

   Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 56
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  • Срок за предоставяне:
   • 7 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • до промяна на обстоятелствата
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Кмет на община
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел „Архитектура, устройство на територията, благоустрояване и строителство”
  Адрес: обл. Смолян, общ. Баните, с. Баните, ул."Стефан Стамболов" №3, п.к. 4940
  Код за междуселищно избиране: 03025
  Телефон за връзка: (03025)22 20
  Адрес на електронна поща: banite@banite.egov.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Почивка от 12:00 до 13:00 часа
  Изисквания, процедури, инструкции Заплащане