Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

   Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
 • На основание на:
  • Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси - чл. 3, ал. 2; чл. 3, ал. 3; чл. 12
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • 1 година
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Местни данъци и такси"
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Чирпан, гр. Чирпан, пл. "Съединение" №1, п.к. 6200
Код за междуселищно избиране: 0416
Телефон за връзка: 99629
Адрес на електронна поща: mdt@chirpan.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, почивка от 12.00 до 13.00
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане