Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 413 Подновяване на свидетелство за правоспособност на персонала за техническо обслужване на системи за осигуряване на безопасност при управление на въздушното движение

   Свидетелството за правоспособност на персонала за техническо обслужване на системи за осигуряване на безопасност при управление на въздушното движение се подновява на всеки 3 години като се отпечатва наново, вкл. и когато се вписват квалификационните класове за обслужване на нови технически системи.
 • На основание на:
  • Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал - чл. 27, ал. 1, т. 2; чл. 392; чл. 398
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • до 5 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • не
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Въздушно пространство, търсене и спасяване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Дякон Игнатий", №9, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)937-10-90
Факс: (02)980-53-37
Адрес на електронна поща: caa@caa.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Стандартно работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане