Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1822 Регистрация на земеделски стопани

   Стопанисването на земеделски земи и производството на земеделска продукция се извършва от юридически лица, еднолични търговци и физически лица, навършили 18 години, след вписване в регистъра на земеделските стопани по седалище на юридическите лица или постоянен адрес на едноличните търговци и физически лица.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Селско стопанство
  • На основание на:
   • Закон за подпомагане на земеделските производители - чл. 7, ал. 1
   • Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (Загл. изм. – ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) - чл. 3, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Срок за предоставяне:
   • 1 ден
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Главна дирекция "Аграрно развитие"
  Адрес: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, ул.Незавосимост 5
  Код за междуселищно избиране: 058
  Телефон за връзка: (058)603712
  Адрес на електронна поща: odzg_d@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:30, 8 часов непрекъснат работен ден, 30мин. обедна почивка в периода от 12.00-13.00
  общинска служба по земеделие "Балчик"
  Адрес: обл. Добрич, общ. Балчик, гр. Балчик,
  Код за междуселищно избиране: 058
  Телефон за връзка: (058)72794
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, обедна почивка от 12:30 до 13:00
  общинска служба по земеделие "Генерал Тошево"
  Адрес: обл. Добрич, общ. Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево,
  Код за междуселищно избиране: 05731
  Телефон за връзка: (05731)2164
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, обедна почивка от 12:30 до 13:00
  общинска служба по земеделие "Добричка"
  Адрес: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, ул. Йордан Йовков 17
  Код за междуселищно избиране: 058
  Телефон за връзка: (058)600645
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, 8 часа непрекъснато работно време
  общинска служба по земеделие "Каварна"
  Адрес: обл. Добрич, общ. Каварна, гр. Каварна, ул. България 55
  Код за междуселищно избиране: 0570
  Телефон за връзка: (0570)85158
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат 8 часово работно време
  общинска служба по земеделие "Крушари"
  Адрес: обл. Добрич, общ. Крушари, с. Крушари,
  Код за междуселищно избиране: 05771
  Телефон за връзка: (05771)2264
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:00, Непрекъснат 8 часов работно време
  общинска служба по земеделие "Тервел"
  Адрес: обл. Добрич, общ. Тервел, гр. Тервел,
  Код за междуселищно избиране: 05751
  Телефон за връзка: (05751)2396
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат 8 часов работен ден
  общинска служба по земеделие "Шабла"
  Адрес: обл. Добрич, общ. Шабла, гр. Шабла,
  Код за междуселищно избиране: 05743
  Телефон за връзка: (05743)4457
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат 8 часов работен ден
  Изисквания, процедури, инструкции Заплащане