Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1824 Издаване на препис от решение на поземлена комисия или Общинска служба по земеделие

   Издаване на препис от решение на поземлена комисия или Общинска служба по земеделие
 • На основание на:
  • Наредба № 49 от 5.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост - чл. 51
  • Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост - чл. 3, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • 7 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
общинска служба по земеделие "Балчик"
Адрес: обл. Добрич, общ. Балчик, гр. Балчик,
Код за междуселищно избиране: 058
Телефон за връзка: (058)72794
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, обедна почивка от 12:30 до 13:00
общинска служба по земеделие "Генерал Тошево"
Адрес: обл. Добрич, общ. Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево,
Код за междуселищно избиране: 05731
Телефон за връзка: (05731)2164
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, обедна почивка от 12:30 до 13:00
общинска служба по земеделие "Добричка"
Адрес: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, ул. Йордан Йовков 17
Код за междуселищно избиране: 058
Телефон за връзка: (058)600645
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, 8 часа непрекъснато работно време
общинска служба по земеделие "Каварна"
Адрес: обл. Добрич, общ. Каварна, гр. Каварна, ул. България 55
Код за междуселищно избиране: 0570
Телефон за връзка: (0570)85158
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат 8 часово работно време
общинска служба по земеделие "Крушари"
Адрес: обл. Добрич, общ. Крушари, с. Крушари,
Код за междуселищно избиране: 05771
Телефон за връзка: (05771)2264
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:00, Непрекъснат 8 часов работно време
общинска служба по земеделие "Тервел"
Адрес: обл. Добрич, общ. Тервел, гр. Тервел,
Код за междуселищно избиране: 05751
Телефон за връзка: (05751)2396
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат 8 часов работен ден
общинска служба по земеделие "Шабла"
Адрес: обл. Добрич, общ. Шабла, гр. Шабла,
Код за междуселищно избиране: 05743
Телефон за връзка: (05743)4457
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат 8 часов работен ден
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане