Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 649 Отпускане на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст

   Месечните помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се предоставят на семействата, които отговарят на нормативно определените условия и при условие, че детето: не е настанено за отглеждане извън семейството; редовно посещава подготвителните групи в детските градини или подготвителните групи в училищата за задължително предучилищно образование на децата, или училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние; има направени всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното му състояние; живее постоянно в страната.
 • На основание на:
  • Закон за семейни помощи за деца - чл. 7
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Регионална дирекция за социално подпомагане
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • ·       Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването ? пред директора на Регионална дирекция за социално подпомагане. В същия срок, заповедта може да се обжалва и пред Административен съд  и без да е изчерпана възможността за обжалването й по административен ред.

   ·       Заповедта за отказ подлежи на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Решението на съда е окончателно.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Социално подпомагане-Габрово"
Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, ул. Брянска №30, п.к. 5300
Код за междуселищно избиране: 066
Телефон за връзка: (066)806796
Адрес на електронна поща: dsp-gabrovo@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Котел"
Адрес: обл. Сливен, общ. Котел, гр. Котел, ул. Проф. Павлов'' № 8, п.к. 8970
Код за междуселищно избиране: 0453
Телефон за връзка: (0453)42838
Адрес на електронна поща: dsp-kotel@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Нова Загора"
Адрес: обл. Сливен, общ. Нова Загора, гр. Нова Загора, ул. Петко Енев №100, п.к. 8900
Код за междуселищно избиране: 0457
Телефон за връзка: (0457)62852
Адрес на електронна поща: dsp-n.zagora@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
Дирекция "Социално подпомагане-Севлиево"
Адрес: обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, ул. Хан Аспарух №5, п.к. 5400
Код за междуселищно избиране: 0675
Телефон за връзка: (0675)35275
Адрес на електронна поща: dsp-sevlievo@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Елхово"
Адрес: обл. Ямбол, общ. Елхово, гр. Елхово, ул. Търговска № 2, п.к. 8700
Код за междуселищно избиране: 0478
Телефон за връзка: (0478)88054
Адрес на електронна поща: dsp-elhovo@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Омуртаг"
Адрес: обл. Търговище, общ. Омуртаг, гр. Омуртаг, ул. Г.С.Раковски №18, п.к. 7900
Код за междуселищно избиране: 0605
Телефон за връзка: (0605)64057
Адрес на електронна поща: dsp-omurtag@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Сливен"
Адрес: обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, ул. Попска № 11, п.к. 8800
Код за междуселищно избиране: 044
Телефон за връзка: (044)623507
Адрес на електронна поща: dsp-sliven@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Ардино"
Адрес: обл. Кърджали, общ. Ардино, гр. Ардино, ул.Бели брези |№29, п.к. 6750
Код за междуселищно избиране: 03651
Телефон за връзка: (03651)4054
Адрес на електронна поща: dsp-ardino@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане -Алфатар"
Адрес: обл. Силистра, общ. Алфатар, гр. Алфатар,
Код за междуселищно избиране: 08673
Телефон за връзка: (08673)2212
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Балчик"
Адрес: обл. Добрич, общ. Балчик, гр. Балчик, ул. Черно море №18, п.к. 9600
Код за междуселищно избиране: 0579
Телефон за връзка: (0579)72049
Адрес на електронна поща: dsp-balchik@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Попово"
Адрес: обл. Търговище, общ. Попово, гр. Попово, пл. Александър Стамболийски № 2 ет. 2, п.к. 7800
Код за междуселищно избиране: 0608
Телефон за връзка: (0608)44353
Адрес на електронна поща: dsp-popovo@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Исперих"
Адрес: обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, ул.Въча №6, п.к. 7400
Код за междуселищно избиране: 08431
Телефон за връзка: (08431)3308
Адрес на електронна поща: dsp-isperih@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Джебел"
Адрес: обл. Кърджали, общ. Джебел, гр. Джебел, ул.Еделвайс №74, п.к. 6850
Код за междуселищно избиране: 03632
Телефон за връзка: (03632)2302
Адрес на електронна поща: dsp-djebel@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Генерал Тошево"
Адрес: обл. Добрич, общ. Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, ул. Васил Априлов № 18, п.к. 9500
Код за междуселищно избиране: 05731
Телефон за връзка: (05731)2532
Адрес на електронна поща: dsp-g.toshevo@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Ямбол"
Адрес: обл. Ямбол, общ. Ямбол, гр. Ямбол, ул. Марко Бехар №2, п.к. 8600
Код за междуселищно избиране: 046
Телефон за връзка: (046)666742
Адрес на електронна поща: dsp-yambol@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Търговище"
Адрес: обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, ул.Възраждане № 4, п.к. 7700
Код за междуселищно избиране: 0601
Телефон за връзка: (0601)62698
Адрес на електронна поща: dsp-turgovishte@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Сердика"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, бул. Кн. Мария Луиза № 88, п.к. 1202
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8321005
Адрес на електронна поща: dsp-serdika@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Дулово"
Адрес: обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, ул. Васил Левски № 20, п.к. 7650
Код за междуселищно избиране: 0864
Телефон за връзка: (0864)23396
Адрес на електронна поща: dsp-dulovo@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Бяла"
Адрес: обл. Русе, общ. Бяла, гр. Бяла, пл.Екзарх Йосиф I №3, п.к. 7100
Код за междуселищно избиране: 0817
Телефон за връзка: (0817)73091
Адрес на електронна поща: dsp-bqla@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Кубрат"
Адрес: обл. Разград, общ. Кубрат, гр. Кубрат, ул. Цар Иван Асен II № 3, п.к. 7300
Код за междуселищно избиране: 0848
Телефон за връзка: (0848)72186
Адрес на електронна поща: dsp-kubrat@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Перник"
Адрес: обл. Перник, общ. Перник, гр. Перник, ул.Радомир №1, п.к. 2300
Код за междуселищно избиране: 076
Телефон за връзка: (076)600908
Адрес на електронна поща: dsp-pernik@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Бобов дол"
Адрес: обл. Кюстендил, общ. Бобов дол, гр. Бобов дол, ул. 27-ми октомври № 2, п.к. 2670
Код за междуселищно избиране: 0702
Телефон за връзка: (0702)63469
Адрес на електронна поща: dsp-bobovdol@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Кирково"
Адрес: обл. Кърджали, общ. Кирково, с. Кирково, ул.Димитър Благоев №34, п.к. 6884
Код за междуселищно избиране: 03679
Телефон за връзка: (03679)2108
Адрес на електронна поща: dsp-kirkovo@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Велико Търново"
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, площад Център № 2, п.к. 5000
Код за междуселищно избиране: 062
Телефон за връзка: (062)625951
Адрес на електронна поща: dsp-v.tarnovo@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Велики Преслав"
Адрес: обл. Шумен, общ. Велики Преслав, гр. Велики Преслав, ул. Борис Спиров №76, п.к. 9850
Код за междуселищно избиране: 0538
Телефон за връзка: (0538)43270
Адрес на електронна поща: dsp-v.preslav@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Връбница"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Връбница, бул. Хан Кубрат бл. 328 вх. А, п.к. 1229
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8377425
Адрес на електронна поща: dsp-vrubnica@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Ветово"
Адрес: обл. Русе, общ. Ветово, гр. Ветово, ул. Трети март № 19, п.к. 7080
Код за междуселищно избиране: 08161
Телефон за връзка: (08161)2810
Адрес на електронна поща: dsp-vetovo@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Радомир"
Адрес: обл. Перник, общ. Радомир, гр. Радомир, ул.Кирил и Методий №9, п.к. 2400
Код за междуселищно избиране: 0777
Телефон за връзка: (0777)80405
Адрес на електронна поща: dsp-radomir@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Ловеч"
Адрес: обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, ул. Търговска № 24, п.к. 5500
Код за междуселищно избиране: 068
Телефон за връзка: (068)603034
Адрес на електронна поща: dsp-lovech@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Бобошево"
Адрес: обл. Кюстендил, общ. Бобошево, гр. Бобошево, ул.Иван Кепов №3, п.к. 2660
Код за междуселищно избиране: 07046
Телефон за връзка: (07046)2453
Адрес на електронна поща: dsp-boboshevo@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Крумовград"
Адрес: обл. Кърджали, общ. Крумовград, гр. Крумовград, ул.Трети март №3, п.к. 6900
Код за междуселищно избиране: 03641
Телефон за връзка: (03641)7250
Адрес на електронна поща: dsp-krumovgrad@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Добрич"
Адрес: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, бул.Добруджа№ 8 А, п.к. 9300
Код за междуселищно избиране: 058
Телефон за връзка: (058)667934
Адрес на електронна поща: dsp-dobrich@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Горна Оряховица"
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. Патриарх Евтимий №5, п.к. 5100
Код за междуселищно избиране: 0618
Телефон за връзка: (0618)60415
Адрес на електронна поща: dsp-g.orqhovica@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Венец"
Адрес: обл. Шумен, общ. Венец, с. Венец, ул. Кирил и Методий № 24, п.к. 9751
Код за междуселищно избиране: 05343
Телефон за връзка: (05343)2080
Адрес на електронна поща: dsp-venec@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Димитровград"
Адрес: обл. Хасково, общ. Димитровград, гр. Димитровград, ул. Цар Борис I № 1, п.к. 6400
Код за междуселищно избиране: 0391
Телефон за връзка: (0391)66457
Адрес на електронна поща: dsp-dimitrovgrad@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Лозенец"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Лозенец, ул. Димитър Хаджикоцев № 80, п.к. 1421
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8656782
Адрес на електронна поща: dsp-lozenec@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Силистра"
Адрес: обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, бул. Македония № 169, п.к. 7500
Код за междуселищно избиране: 086
Телефон за връзка: (086)821530
Адрес на електронна поща: dsp-silistra@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Две Могили"
Адрес: обл. Русе, общ. Две могили, гр. Две могили, ул. Кирил и Методий №14, п.к. 7150
Код за междуселищно избиране: 08141
Телефон за връзка: (08141)2731
Адрес на електронна поща: dsp-dvemogili@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Разград"
Адрес: обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, ул. Княз Борис № 72, п.к. 7200
Код за междуселищно избиране: 084
Телефон за връзка: (084)661220
Адрес на електронна поща: dsp-razgrad@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Белене"
Адрес: обл. Плевен, общ. Белене, гр. Белене, ул. България №37, п.к. 5930
Код за междуселищно избиране: 0658
Телефон за връзка: (0658)31162
Адрес на електронна поща: dsp-belene@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Трън"
Адрес: обл. Перник, общ. Трън, гр. Трън, пл.Владо Тричков №1, п.к. 2460
Код за междуселищно избиране: 07731
Телефон за връзка: (07731)2145
Адрес на електронна поща: dsp-trun@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Батак"
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Батак, гр. Батак, пл.Освобождение №5, п.к. 4580
Код за междуселищно избиране: 03553
Телефон за връзка: (03553)2136
Адрес на електронна поща: dsp-batak@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Берковица"
Адрес: обл. Монтана, общ. Берковица, гр. Берковица, пл. Йордан Радичков №2, п.к. 3500
Код за междуселищно избиране: 0953
Телефон за връзка: (0953)88067
Адрес на електронна поща: dsp-berkovica@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Луковит"
Адрес: обл. Ловеч, общ. Луковит, гр. Луковит, ул. Възраждане № 53-55, п.к. 5770
Код за междуселищно избиране: 0697
Телефон за връзка: (0697)55075
Адрес на електронна поща: dsp-lukovit@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Дупница"
Адрес: обл. Кюстендил, общ. Дупница, гр. Дупница, ул.Солун №4, п.к. 0701
Код за междуселищно избиране: 0701
Телефон за връзка: (0701)50774
Адрес на електронна поща: dsp-dupnica@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Кърджали"
Адрес: обл. Кърджали, общ. Кърджали, гр. Кърджали, ул.Миньорска№1, п.к. 6600
Код за междуселищно избиране: 0361
Телефон за връзка: (0361)61867
Адрес на електронна поща: dsp-kardjali@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Бяла Слатина"
Адрес: обл. Враца, общ. Бяла Слатина, гр. Бяла Слатина, ул. Хан Крум №75, п.к. 3200
Код за междуселищно избиране: 0915
Телефон за връзка: (0915)88333
Адрес на електронна поща: dsp-b.slatina@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Белоградчик"
Адрес: обл. Видин, общ. Белоградчик, гр. Белоградчик, ул.Княз Борис І №17, п.к. 3900
Код за междуселищно избиране: 0936
Телефон за връзка: (0936)53227
Адрес на електронна поща: dsp-belogradchik@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Елена"
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, ул. Иларион Макариополски № 32, п.к. 5070
Код за междуселищно избиране: 06151
Телефон за връзка: (06151)6852
Адрес на електронна поща: dsp-elena@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Ивайловград"
Адрес: обл. Хасково, общ. Ивайловград, гр. Ивайловград, ул.Георги Димитров № 56, п.к. 6570
Код за междуселищно избиране: 03661
Телефон за връзка: (03661)6595
Адрес на електронна поща: dsp-ivaelovgrad@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Гурково"
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Гурково, гр. Гурково, ул.6-ти септември №1, п.к. 6199
Код за междуселищно избиране: 04331
Телефон за връзка: (04331)2790
Адрес на електронна поща: dsp-gurkovo@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Възраждане"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Възраждане, бул.Александър Стамболийски № 173, п.к. 1309
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9200369
Адрес на електронна поща: dsp-vuzragdane@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Девин"
Адрес: обл. Смолян, общ. Девин, гр. Девин, ул. Васил Левски №1, п.к. 4800
Код за междуселищно избиране: 03041
Телефон за връзка: (03041)1014
Адрес на електронна поща: dsp-devin@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Самуил"
Адрес: обл. Разград, общ. Самуил, с. Самуил, ул. Хаджи Димитър №5, п.к. 7454
Код за междуселищно избиране: 08477
Телефон за връзка: (08477)2121
Адрес на електронна поща: dsp-samuil@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Тетевен"
Адрес: обл. Ловеч, общ. Тетевен, гр. Тетевен, ул. Димитър Благоев №2А, п.к. 5700
Код за междуселищно избиране: 0678
Телефон за връзка: (0678)52307
Адрес на електронна поща: dsp-teteven@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Момчилград"
Адрес: обл. Кърджали, общ. Момчилград, гр. Момчилград, ул. Васил Левски №8, п.к. 6800
Код за междуселищно избиране: 03631
Телефон за връзка: (03631)6534
Адрес на електронна поща: dsp-momchilgrad@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Каварна"
Адрес: обл. Добрич, общ. Каварна, гр. Каварна, ул. Добротица №34, п.к. 9650
Код за междуселищно избиране: 0570
Телефон за връзка: (0570)83128
Адрес на електронна поща: dsp-kavarna@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Враца"
Адрес: обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца, ул. Лукашов №1, п.к. 3000
Код за междуселищно избиране: 092
Телефон за връзка: (092)665150
Адрес на електронна поща: dsp-vraca@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Брегово"
Адрес: обл. Видин, общ. Брегово, гр. Брегово, ул.Александър Стамболийски №4, п.к. 3790
Код за междуселищно избиране: 09312
Телефон за връзка: (09312)3315
Адрес на електронна поща: dsp-bregovo@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Каолиново"
Адрес: обл. Шумен, общ. Каолиново, гр. Каолиново, пл. Украйна № 5, п.к. 9960
Код за междуселищно избиране: 05361
Телефон за връзка: (05361)2071
Адрес на електронна поща: dsp-kaolinovo@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Гълъбово"
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Гълъбово, гр. Гълъбово, ул.Георги Бенковски № 13б, п.к. 6280
Код за междуселищно избиране: 0418
Телефон за връзка: (0418)62453
Адрес на електронна поща: dsp-gulabovo@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Красно село"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село, гр.София ул.Ами Буе №79, п.к. 1612
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9523288
Адрес на електронна поща: dsp-krasnoselo@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Тутракан"
Адрес: обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, ул. Трансмариска № 9, п.к. 7600
Код за междуселищно избиране: 0866
Телефон за връзка: (0866)60598
Адрес на електронна поща: dsp-tutrakan@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Русе"
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. Ангел Кънчев №1, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: (082)825585
Адрес на електронна поща: dsp-ruse@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Долна Митрополия"
Адрес: обл. Плевен, общ. Долна Митрополия, гр. Долна Митрополия, ул. Цоньо Матев №5, п.к. 5855
Код за междуселищно избиране: 06552
Телефон за връзка: (06552)2509
Адрес на електронна поща: dsp-d.mitropoliq@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Троян"
Адрес: обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, ул. Д-р Спас Бояджиев №10, п.к. 5600
Код за междуселищно избиране: 0670
Телефон за връзка: (0670)64771
Адрес на електронна поща: dsp-troqn@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Кюстендил"
Адрес: обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, гр. Кюстендил, ул.Демокрация №55, п.к. 2500
Код за междуселищно избиране: 078
Телефон за връзка: (078)550471
Адрес на електронна поща: dsp-kyustendil@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Козлодуй"
Адрес: обл. Враца, общ. Козлодуй, гр. Козлодуй, ул. Хаджи Димитър №1, п.к. 3320
Код за междуселищно избиране: 0973
Телефон за връзка: (0973)81196
Адрес на електронна поща: dsp-kozlodui@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Айтос"
Адрес: обл. Бургас, общ. Айтос, гр. Айтос, ул. Васил Левски № 5, п.к. 8500
Код за междуселищно избиране: 0558
Телефон за връзка: (0558)26340
Адрес на електронна поща: dsp-aitos@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00ч. с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Казанлък"
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Казанлък, гр. Казанлък, бул. Княз Александър Батенберг № 4 ет. 2, п.к. 6100
Код за междуселищно избиране: 0431
Телефон за връзка: (0431)64761
Адрес на електронна поща: dsp-kazanluk@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Оборище"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, л.“Индустриална“ № 11, ет.3 /в сградата на бившия хладилен завод „Мраз“ до Сточна гара/, п.к. 1510
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9453170
Адрес на електронна поща: dsp-oborishte@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Златоград"
Адрес: обл. Смолян, общ. Златоград, гр. Златоград, ул. Стефан Стамболов № 1, п.к. 4980
Код за междуселищно избиране: 03071
Телефон за връзка: (03071)5047
Адрес на електронна поща: dsp-zlatograd@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Велинград"
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Велинград, гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №16, п.к. 4600
Код за междуселищно избиране: 0359
Телефон за връзка: (0359)51064
Адрес на електронна поща: dsp-velingrad@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Тервел"
Адрес: обл. Добрич, общ. Тервел, гр. Тервел, ул. Св. Св. Кирил и Методии № 8, п.к. 9450
Код за междуселищно избиране: 05751
Телефон за връзка: (05751)2007
Адрес на електронна поща: dsp-tervel@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Видин"
Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, ул.Еделвайс№5, п.к. 3700
Код за междуселищно избиране: 094
Телефон за връзка: (094)601640
Адрес на електронна поща: dsp-vidin@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Бургас"
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, к-с Лазур бл. 89 до вход А, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: (056)813986
Адрес на електронна поща: dsp-burgas@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00ч. с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Мъглиж"
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Мъглиж, гр. Мъглиж, пл. Трети март №8, п.к. 6180
Код за междуселищно избиране: 04321
Телефон за връзка: (04321)2150
Адрес на електронна поща: dsp-maglij@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Слатина"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Слатина, ж.к. Христо Смирненски ул. Кривина бл.73, п.к. 1574
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8731094
Адрес на електронна поща: dsp-slatina@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Мадан"
Адрес: обл. Смолян, общ. Мадан, гр. Мадан, ул.Обединение №14, п.к. 4900
Код за междуселищно избиране: 0308
Телефон за връзка: (0308)22213
Адрес на електронна поща: dsp-madan@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Мездра"
Адрес: обл. Враца, общ. Мездра, гр. Мездра, ул. Иван Вазов №2 ет.2, п.к. 3100
Код за междуселищно избиране: 0910
Телефон за връзка: (0910)92923
Адрес на електронна поща: dsp-mezdra@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Павликени"
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Павликени, гр. Павликени, ул. Бачо Киро №15, п.к. 5200
Код за междуселищно избиране: 0610
Телефон за връзка: (0610)53477
Адрес на електронна поща: dsp-pavlikeni@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Благоевград"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, пл. Георги Измирлиев №1, п.к. 2700
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка: (073)073881766
Адрес на електронна поща: dsp-blagoevgrad@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Нови пазар"
Адрес: обл. Шумен, общ. Нови пазар, гр. Нови пазар, ул. Оборище №5, п.к. 9900
Код за междуселищно избиране: 0537
Телефон за връзка: (0537)26222
Адрес на електронна поща: dsp-novipazar@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Свиленград"
Адрес: обл. Хасково, общ. Свиленград, гр. Свиленград, ул. Бурденис №2, п.к. 6500
Код за междуселищно избиране: 0379
Телефон за връзка: (0379)71647
Адрес на електронна поща: dsp-svilengrad@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Младост"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Младост, ж.к.Младост 1 бивше 29-то ОДЗ, п.к. 1784
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9736230
Адрес на електронна поща: dsp-mladost@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Кнежа"
Адрес: обл. Плевен, общ. Кнежа, гр. Кнежа, ул.Марин Боев №95 ет.2, п.к. 5835
Код за междуселищно избиране: 09132
Телефон за връзка: (09132)7616
Адрес на електронна поща: dsp-kneja@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Пазарджик"
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул.Екзарх Йосиф №19, п.к. 4400
Код за междуселищно избиране: 034
Телефон за връзка: (034)444868
Адрес на електронна поща: dsp-pazardjik@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Димово"
Адрес: обл. Видин, общ. Димово, гр. Димово, ул. В. Коларов № 1, п.к. 3750
Код за междуселищно избиране: 09341
Телефон за връзка: (09341)2376
Адрес на електронна поща: dsp-dimovo@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:00, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Варна"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, ул.Генерал Колев № 96, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052)607650
Адрес на електронна поща: dsp-varna@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Гоце Делчев"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. Солун №20, п.к. 2900
Код за междуселищно избиране: 0751
Телефон за връзка: 60376
Адрес на електронна поща: dsp-g.delchev@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Люлин"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Люлин, ж.к. Люлин бул. Царица Йоана №83, п.к. 1336
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9250169
Адрес на електронна поща: dsp-lulin@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Левски"
Адрес: обл. Плевен, общ. Левски, гр. Левски, бул.България №58, п.к. 5900
Код за междуселищно избиране: 0650
Телефон за връзка: (0650)83797
Адрес на електронна поща: dsp-levski@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Панагюрище"
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Панагюрище, гр. Панагюрище, ул. Д-р Лонг № 3, п.к. 4500
Код за междуселищно избиране: 0357
Телефон за връзка: (0357)64066
Адрес на електронна поща: dsp-panagiurishte@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Оряхово"
Адрес: обл. Враца, общ. Оряхово, гр. Оряхово, ул.Коста Лулчев №20, п.к. 3300
Код за междуселищно избиране: 09171
Телефон за връзка: (09171)3036
Адрес на електронна поща: dsp-orqhovo@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Кула"
Адрес: обл. Видин, общ. Кула, гр. Кула, ул.Възраждане № 40, п.к. 3800
Код за междуселищно избиране: 0938
Телефон за връзка: (0938)33150
Адрес на електронна поща: dsp-kula@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Свищов"
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, ул. Димитър Анев №4, п.к. 5250
Код за междуселищно избиране: 0631
Телефон за връзка: (0631)60281
Адрес на електронна поща: dsp-svishtov@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Карнобат"
Адрес: обл. Бургас, общ. Карнобат, гр. Карнобат, ул. Стефана Чамурова № 51, п.к. 8400
Код за междуселищно избиране: 0559
Телефон за връзка: (0559)22890
Адрес на електронна поща: dsp-karnobat@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00ч. с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Вълчи дол"
Адрес: обл. Варна, общ. Вълчи дол, гр. Вълчи дол, пл. Христо Ботев №1, п.к. 9280
Код за междуселищно избиране: 05131
Телефон за връзка: (05131)3522
Адрес на електронна поща: dsp-v.dol@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Смолян"
Адрес: обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, бул. България № 10, п.к. 4700
Код за междуселищно избиране: 0301
Телефон за връзка: (0301)62734
Адрес на електронна поща: dsp-smolian@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Асеновград"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Асеновград, гр. Асеновград, ул. Христо Ботев № 18, п.к. 4230
Код за междуселищно избиране: 0331
Телефон за връзка: (0331)67487
Адрес на електронна поща: dsp-asenovgrad@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Никопол"
Адрес: обл. Плевен, общ. Никопол, гр. Никопол, пл. Европа №11, п.к. 5940
Код за междуселищно избиране: 06541
Телефон за връзка: (06541)3418
Адрес на електронна поща: dsp-nikopol@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Пещера"
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Пещера, гр. Пещера, ул. Дойранска епопея №5, п.к. 4550
Код за междуселищно избиране: 0350
Телефон за връзка: (0350)64368
Адрес на електронна поща: dsp-peshtera@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Брусарци"
Адрес: обл. Монтана, общ. Брусарци, гр. Брусарци,
Код за междуселищно избиране: 09783
Телефон за връзка: (09783)2829
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 12.30 ч. до 13.00 ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Стражица"
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица, ул. Казаларска царица № 2, п.к. 5150
Код за междуселищно избиране: 06161
Телефон за връзка: (06161)3587
Адрес на електронна поща: dsp-stragica@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Девня"
Адрес: обл. Варна, общ. Девня, гр. Девня, ул. Петрича № 10, п.к. 9163
Код за междуселищно избиране: 0519
Телефон за връзка: (0519)96655
Адрес на електронна поща: dsp-devnq@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Шумен"
Адрес: обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, ул. Съединение № 107, п.к. 9700
Код за междуселищно избиране: 054
Телефон за връзка: (054)801253
Адрес на електронна поща: dsp-shumen@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Тополовград"
Адрес: обл. Хасково, общ. Тополовград, гр. Тополовград, ул. Иван Вазов № 2А, п.к. 6560
Код за междуселищно избиране: 0470
Телефон за връзка: (0470)54167
Адрес на електронна поща: dsp-topolovgrad@asp.government.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Раднево"
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Раднево, гр. Раднево, ул. Магда Петканова 5А, п.к. 6260
Код за междуселищно избиране: 0417
Телефон за връзка: (0417)82019
Адрес на електронна поща: dsp-radnevo@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Плевен"
Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, пл. Ив.Миндиликов №8, п.к. 5800
Код за междуселищно избиране: 064
Телефон за връзка: (064)882712
Адрес на електронна поща: dsp-pleven@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Ракитово"
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Ракитово, гр. Ракитово, ул. Христо Ботев № 4, п.к. 4640
Код за междуселищно избиране: 03542
Телефон за връзка: (03542)2201
Адрес на електронна поща: dsp-rakitovo@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Лом"
Адрес: обл. Монтана, общ. Лом, гр. Лом, ул. Пристанищна 52, п.к. 3600
Код за междуселищно избиране: 0971
Телефон за връзка: (0971)60283
Адрес на електронна поща: dsp-lom@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Петрич"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Петрич, гр. Петрич, ул.Славянска№2, п.к. 2850
Код за междуселищно избиране: 0745
Телефон за връзка: (0745)61331
Адрес на електронна поща: dsp-petrich@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Харманли"
Адрес: обл. Хасково, общ. Харманли, гр. Харманли, ул. Иван Вазов № 46а, п.к. 6450
Код за междуселищно избиране: 0373
Телефон за връзка: (0373)87092
Адрес на електронна поща: dsp-harmanli@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Стара Загора"
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. Стефан Караджа № 8, п.к. 6000
Код за междуселищно избиране: 042
Телефон за връзка: (042)697641
Адрес на електронна поща: dsp-st.zagora@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Септември"
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Септември, гр. Септември, бул. България № 70, п.к. 4490
Код за междуселищно избиране: 03561
Телефон за връзка: (03561)3586
Адрес на електронна поща: dsp-septemvri@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Монтана"
Адрес: обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана, пл. Жеравица №3 ет. 2, п.к. 3400
Код за междуселищно избиране: 096
Телефон за връзка: (096)307185
Адрес на електронна поща: dsp-montana@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Долни Чифлик"
Адрес: обл. Варна, общ. Долни чифлик, гр. Долни чифлик, ул. Армейска №15, п.к. 9120
Код за междуселищно избиране: 05142
Телефон за връзка: (05142)2460
Адрес на електронна поща: dsp-d.chiflik@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Поморие"
Адрес: обл. Бургас, общ. Поморие, гр. Поморие, ул.Солна №15, п.к. 8200
Код за междуселищно избиране: 0596
Телефон за връзка: (0596)25240
Адрес на електронна поща: dsp-pomorie@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00ч. с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Разлог"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Разлог, гр. Разлог, ул."Архитект Александър Г. Баров" №2, п.к. 2706
Код за междуселищно избиране: 0747
Телефон за връзка: 80460
Адрес на електронна поща: dsp-razlog@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
Дирекция "Социално подпомагане-Хасково"
Адрес: обл. Хасково, общ. Хасково, гр. Хасково, ул. Патриарх Евтимий №2 ет.1, п.к. 6300
Код за междуселищно избиране: 038
Телефон за връзка: (038)624192
Адрес на електронна поща: dsp-haskovo@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Чирпан"
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Чирпан, гр. Чирпан, ул. Янко Иванов №12, п.к. 6200
Код за междуселищно избиране: 0416
Телефон за връзка: (0416)92532
Адрес на електронна поща: dsp-chirpan@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Карлово"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Карлово, ул. Екзарх Йосиф № 14, п.к. 4300
Код за междуселищно избиране: 0335
Телефон за връзка: (0335)95551
Адрес на електронна поща: dsp-karlovo@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Червен Бряг"
Адрес: обл. Плевен, общ. Червен бряг, гр. Червен бряг, ул Хан Кубрат №18а, п.к. 5980
Код за междуселищно избиране: 0659
Телефон за връзка: (0659)99828
Адрес на електронна поща: dsp-chervenbreg@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Чипровци"
Адрес: обл. Монтана, общ. Чипровци, гр. Чипровци, ул. Витоша №2, п.к. 3460
Код за междуселищно избиране: 09554
Телефон за връзка: (09554)2118
Адрес на електронна поща: dsp-chiprovtzi@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Сандански"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Сандански, гр. Сандански, ул.Македония № 53, п.к. 2800
Код за междуселищно избиране: 0746
Телефон за връзка: (0746)30581
Адрес на електронна поща: dsp-sandanski@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00ч. с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Провадия"
Адрес: обл. Варна, общ. Провадия, гр. Провадия, ул. Цар Освободител № 69, п.к. 9200
Код за междуселищно избиране: 0518
Телефон за връзка: (0518)47169
Адрес на електронна поща: dsp-provadiq@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Руен"
Адрес: обл. Бургас, общ. Руен, с. Руен, ул.Изгрев №18, п.к. 8540
Код за междуселищно избиране: 05944
Телефон за връзка: (05944)6207
Адрес на електронна поща: dsp-ruen@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00ч. с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Созопол"
Адрес: обл. Бургас, общ. Созопол, гр. Созопол, пл.Черно море №1, п.к. 8130
Код за междуселищно избиране: 0550
Телефон за връзка: (0550)24085
Адрес на електронна поща: dsp-sozopol@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00ч. с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Ботевград"
Адрес: обл. София, общ. Ботевград, гр. Ботевград, ул.Свобода №1, п.к. 2140
Код за междуселищно избиране: 0723
Телефон за връзка: (0723)66275
Адрес на електронна поща: dsp-botevgrad@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Марица"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Марица, гр. Пловдив, бул. Дунав №100 ет.3, п.к. 4003
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)968936
Адрес на електронна поща: dsp-marica@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Царево"
Адрес: обл. Бургас, общ. Царево, гр. Царево, ул. Крайморска № 14, п.к. 8260
Код за междуселищно избиране: 0590
Телефон за връзка: (0590)52182
Адрес на електронна поща: dsp-carevo@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00ч. с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Пловдив"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, бул. Руски №13 ет.2, п.к. 4000
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)628981
Адрес на електронна поща: dsp-plovdiv@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Първомай"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Първомай, гр. Първомай, ул. Братя Миладинови № 50, п.к. 4270
Код за междуселищно избиране: 0336
Телефон за връзка: (0336)62213
Адрес на електронна поща: dsp-parvomai@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Якоруда"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Якоруда, гр. Якоруда, ул. П.Р. Славейков № 10, п.к. 2790
Код за междуселищно избиране: 07442
Телефон за връзка: (07442)3173
Адрес на електронна поща: dsp-qkoruda@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00ч. с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Елин Пелин"
Адрес: обл. София, общ. Елин Пелин, гр. Елин Пелин, бул. София №13 ет.3, п.к. 2100
Код за междуселищно избиране: 0725
Телефон за връзка: (0725)66531
Адрес на електронна поща: dsp-elinpelin@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Раковски"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Раковски, гр. Раковски, ул. Детелина №2, п.к. 4150
Код за междуселищно избиране: 03151
Телефон за връзка: (03151)4764
Адрес на електронна поща: dsp-rakovski@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Родопи"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Родопи, гр. Пловдив, бул. Руски № 13, п.к. 4000
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)260692
Адрес на електронна поща: dsp-rodopi@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Етрополе"
Адрес: обл. София, общ. Етрополе, гр. Етрополе, ул. М.Гаврилова №18 а, п.к. 2180
Код за междуселищно избиране: 0720
Телефон за връзка: (0720)65071
Адрес на електронна поща: dsp-etropole@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Ихтиман"
Адрес: обл. София, общ. Ихтиман, гр. Ихтиман, ул. Иван Вазов № 10, п.к. 2050
Код за междуселищно избиране: 0724
Телефон за връзка: (0724)82052
Адрес на електронна поща: dsp-ihtiman@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Стамболийски"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Стамболийски, гр. Стамболийски, ул. Осми март №3, п.к. 4210
Код за междуселищно избиране: 0339
Телефон за връзка: (0339)63220
Адрес на електронна поща: dsp-stamboliiski@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Хисаря"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, ул. Гладстон №12, п.к. 4180
Код за междуселищно избиране: 0337
Телефон за връзка: (0337)62693
Адрес на електронна поща: dsp-hisarq@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Костинброд"
Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, ул. Валери Чкалов №5, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: (0721)66258
Адрес на електронна поща: dsp-kostinbrod@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Пирдоп"
Адрес: обл. София, общ. Пирдоп, гр. Пирдоп, ул. Цар Освободител №39, п.к. 2070
Код за междуселищно избиране: 07181
Телефон за връзка: (07181)8613
Адрес на електронна поща: dsp-pirdop@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Самоков"
Адрес: обл. София, общ. Самоков, гр. Самоков, ул. Македония №34, п.к. 2000
Код за междуселищно избиране: 0722
Телефон за връзка: (0722)66526
Адрес на електронна поща: dsp-samokov@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Своге"
Адрес: обл. София, общ. Своге, гр. Своге, ул.Александър Стамболийски№3, п.к. 2260
Код за междуселищно избиране: 0726
Телефон за връзка: (0726)22281
Адрес на електронна поща: dsp-svoge@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Сливница"
Адрес: обл. София, общ. Сливница, гр. Сливница, пл. Съединение № 1, п.к. 2200
Код за междуселищно избиране: 0727
Телефон за връзка: (0727)42516
Адрес на електронна поща: dsp-slivnica@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Социално подпомагане-Правец"
Адрес: обл. София, общ. Правец, гр. Правец, ул. Ген. Раух №2А, п.к. 2161
Код за междуселищно избиране: 07133
Телефон за връзка: (07133)2104
Адрес на електронна поща: dsp-pravec@asp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00 с непрекъсваем режим на работа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане