Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

   Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 56
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Срок за предоставяне:
   • 30 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • по решение на Общински съвет
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Кмет на район
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • няма
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • няма

  • Ограничения и условности:
   • няма

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Устройство на територията, проектна експертиза, кадастър и регулация"
  Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, ул. "Христо Г. Данов" №39, п.к. 4000
  Код за междуселищно избиране: 032
  Телефон за връзка: 032 658 220
  Факс: centralen@plovdiv.bg
  Адрес на електронна поща: centralen@plovdiv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:15, Работно време на Дирекцията
  Изисквания, процедури, инструкции Заплащане