Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1384 Издаване на становища за изменение на устройствени планове.

   Директорът на Басейнова дирекция издава становище по компетентност във връзка с изменение на устройствени планове, в случай че компетентния орган по Закона за устройство на територията изисква прилагането на становище към документацията.
 • На основание на:
  • Закон за водите - чл. 155, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Директора на Басейнова дирекция
 • Срок за предоставяне:
  • няма
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Ограничения и условности:
  • Директорът на Басейнова дирекция издава становище по компетентност във връзка с изменение на устройствени планове на населени места, в случай че компетентния орган по ЗУТ изисква прилагането на становище към документацията

Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Планове"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна,
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: 052/ 631 447
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време Понеделник - Петък 09.00 - 17.30 часа
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане