Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 237 Регистрация и издаване на карти на акредитирани служители в чуждестранно дипломатическо или консулско представителство или към международна организация със седалище на територията на Република България

   Регистрация в дирекция "Държавен протокол" на МВнР и издаване на карти на акредитираните служители в чуждестранно дипломатическо или консулско представителство или към международна организация със седалище на територията на Република България
 • На основание на:
  • Закон за чужденците в Република България - чл. 18, ал. 2; чл. 23а
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • до 35 работни дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • До 4 години, в зависимост от срока на акредитация и/или валидност на документа за самоличност
 • Ограничения и условности:
  • Услугата се предоставя само на категориите служители в дипломатическите и консулските представителства, акредитирани в Република България, и на живеещите постоянно с тях членове на семействата им, както и на служителите в представителствата на международни организации, с които Република България има подписани спогодби за предоставяне на привилегии и имунитети.

Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Държавен протокол"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Слатина, София 1040, ул. Александър Жендов 2, п.к. 1113
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)+359 2 948 22 52
Факс: (02)+359 2 971 31 72
Адрес на електронна поща: sp@mfa.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на дирекция "Държавен протокол" е от 9:00 до 17:30 часа с 30 минутна почивка между 12:00 и 14:00 часа.
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане